NGFStern is de nieuwe maatschappelijke partner van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) geworden. Voor minimaal 3 jaar zal Stern verbonden zijn met de NGF op het gebied van duurzaamheid. De samenwerking wordt donderdag 17 december tijdens de Golf Awards in Noordwijk officieel gepresenteerd.

Verbeteren van de leefgebieden voor vogels

De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie en Stern werken al langer samen met de Vogelbescherming Nederland aan het verbeteren van de leefgebieden voor vogels. Daarnaast past het NGF-programma ‘Committed to Birds’ precies in de doelstelling die Stern heeft. Dit programma zet in op de bewustwording van golfclubs om (nog) meer rekening te houden met natuur en vogels op hun banen. Ook in de samenwerking met NGF zal Stern haar betrokkenheid bij het lot van vogels extra onderstrepen met de ondersteuning van de jaarlijkse Bird Watching Day (een vogelkijkdag op golfbanen), de nog te lanceren Birdieranking (lijst met gescoorde Birdies) en het daaraan gekoppelde Birdietoernooi.

Stern steunt sinds 2002 de Nederlandse Vogelbescherming, onder meer met het uitbreiden van broedplaatsen voor de zwarte stern, de visdief en andere sternsoorten. De maatschappelijke samenwerking tussen Stern en de NGF gaat vanaf 1 januari 2016 officieel van start.