De Nationale Vogelweek 2016 start dit weekend! Van 14 t/m 22 mei worden er in heel het land leuke activiteiten georganiseerd rondom de gevederde bewoners van ons land. Doel is om meer te weten te komen over de Nederlandse vogelsoorten en erbij stil te staan dat ook zij een gezonde leefomgeving met veel vrijheid nodig hebben. Stern steunt de Vogelbescherming Nederland al 10 jaar en is vernoemd naar de gelijknamige vogel. Daarom brengen wij jullie graag wat leuke feiten bij over de stern.

1. Een sterke vogel

De stern kent veel soorten en ondersoort in haar familie. Het is een sterke vogel die zich snel aanpast aan zijn omgeving. Vandaar dat sternen over heel de wereld zijn te vinden.

2. De langste vliegafstanden

Doordat de stern zo sterk is, is hij gelijk de vogel die de langste vliegafstanden ter wereld aflegt. De meeste sternsoorten vliegen een heel continent over tijdens de winter.

3. Van poolgebied tot poolgebied

De noordse stern vliegt het verst en komt ook voor in Nederland. Volgens wetenschappers is het de vogel die het meeste daglicht ziet, want de noordse stern broedt in het hoge noorden maar overwintert in het zuiden, vlakbij Antarctica. Hij vliegt dus van poolgebied naar poolgebied!

Zwarte stern

4. Stern helpt de stern

De zwarte stern komt ook voor in Nederland. Wij helpen samen met Vogelbescherming Nederland mee aan het creëren van nieuwe broedplaatsen voor deze vogel. De zwarte stern trekt veel over Nederland heen maar een deel blijft rond het IJsselmeer om er te broeden.

5. Meer dan 1000 zwarte stern broedparen verblijven in Nederland

Dankzij de Vogelbescherming is het aantal broedparen van de zwarte stern de afgelopen jaren stabiel gebleven. Zo’n 1.100 tot 1.300 paren brengen jaarlijks hun jongen groot in Nederland.

6. De stern kwam een eeuw geleden in een groot deel van Nederland voor

Dit aantal lag rond 1900 op zijn hoogst. De zwarte stern was toen een veelvoorkomende vogelsoort en kon je in de laagveenstreken en het rivierengebied gewoon tegenkomen. Door de opkomende industrie en veranderingen in het landschap, verdwenen broedplaatsen op grote schaal.

7. Speciale vlotjes zijn te vinden waarop de stern en andere watervogels kunnen broeden

Een van de manieren waarop bepaalde natuurgebieden interessanter worden voor de stern, is het inzetten van speciale vlotjes. Deze zijn klein van formaat en stevig genoeg voor de vogel om een nestje op te bouwen.

8. De stern kan gemiddeld 34 jaar worden

Net als veel zeevogels, leeft de noordse stern verrassend lang. Gemiddeld kan een stern 34 jaar worden.

Noordse stern

9. Sommige sternen kunnen zeewater drinken

Sternsoorten zoals de noordse stern  kunnen ook zeewater drinken, wat meestal gebeurt wanneer ze onderwater duiken om een vis te vangen. Dit hebben ze ook gemeen met veel zeevogels, die speciale zoutklieren hebben ontwikkeld zodat ze overtollig zout kunnen afscheiden.

10. Het indrukwekkende aanpassingsvermogen van de stern

De zwarte stern komt voor op meerdere continenten, niet alleen Europa maar ook Noord-Amerika en Centraal-Azië. In omliggende landen zoals Engeland en Zweden toont deze vogelsoort al subtiele verschillen ten opzichte van de Nederlandse zwarte stern. Opnieuw een teken van het indrukwekkende aanpassingsvermogen van de stern.

Wie meer wil weten over de stern en andere vogelsoorten, kan via de website van Vogelbescherming Nederland zien welke activiteiten er in de omgeving gepland worden tijdens de Vogelweek.