Erkend Duurzaam Premium

Stern heeft in december 2019 als eerste dealerholding in Nederland het zogenaamde Erkend Duurzaam Premiumcertificaat ontvangen. Erkend Duurzaam Premium is de MVO-certificering op het hoogste niveau, uitgevoerd door het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM).

In 2021 is Stern opnieuw geauditeerd en het resultaat is wederom verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. IvDM: ‘Stern is erg goed en duurzaam bezig: een koploper in de branche!’

Ons duurzaamheidsbeleid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt integraal deel uit van de strategie van Stern. Wij kijken verder dan de winst- en verliescijfers en besteden veel aandacht aan de invloed van onze bedrijfsactiviteiten op mens en milieu, op lange en korte termijn. Wij zoeken naar duurzame oplossingen die een sociaal en/of milieuvriendelijk voordeel opleveren in combinatie met een financieel direct of indirect voordeel. Ons duurzaamheidsbeleid gaat verder dan wat wet- en regelgeving voorschrijft.

Bijdrage aan duurzame ontwikkelingsdoelen

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s – Sustainable Development Goals) zijn een reeks doel­ stellingen voor toekomstige internationale ontwikkeling. De SDG’s zijn in 2015 opgesteld door de 193 landen van de Verenigde Naties (VN) als wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling voor de periode tot 2030. Ook Stern levert hieraan een (bescheiden) bijdrage.

Partnership met Vogelbescherming Nederland

Stern is vernoemd naar een vogelsoort en steunt al meer dan 15 jaar Vogelbescherming Nederland. We zijn betrokken bij het lot van vogels en natuur. Vier van de vijf in Nederland broedende sterns worden bedreigd. Stern steunt daarom het werk van Vogelbescherming, gericht op projecten voor sterns. In 2021 hebben we bijgedragen aan de bewustwording voor het leven van de sterns, door middel van een interactieve expositie op Forteiland Pampus.

De foto in de header is tot stand gekomen met medewerking van Vogelbescherming Nederland. Fotografie: Gert Buter