Stern Groep N.V. is een van de grootste automotiveconcerns in Nederland. Stern is beursgenoteerd, financieel sterk en realiseert met ruim 1.850 medewerkers (fte’s) een omzet van bijna € 1.000 miljoen op jaarbasis. 90% van de medewerkers is man en 10% vrouw, 80% van de medewerkers heeft een vast contract. De aandelen van Stern Groep N.V. zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Stern vertegenwoordigt met Dealergroep Stern zeventien toonaangevende automerken met een nagenoeg landelijke dekking, waaronder Mercedes-Benz, Renault, Nissan, Ford, Volvo, Land Rover, Kia en Opel. Het netwerk van Stern telt 75 vestigingen. De totale afzet aan nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens bedraagt bijna 47.500 auto’s. Aanvullend biedt Stern diensten, zoals leasing, verhuur, verzekering, financiering, verlengde garantie, (merk-erkend) schadeherstel, bedrijfswageninrichting en -bestickering en elektrische vervoersmiddelen voor in de stad. Stern onderscheidt zich door sterke relaties met zijn klanten en leveranciers, betrokken en kundige medewerkers met specifieke kennis en een brede portefeuille met relevante producten en aanvullende diensten. Dit maakt het mogelijk goed in te spelen op actuele maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Voorwoord Directievoorzitter

Het afgelopen jaar is Stern klaargestoomd voor een sprong voorwaarts in de international consolidatie van de autodistributie. De eerste stap werd gezet met de verkoop van de leaseactiviteiten aan ALD Automotive, een klinkende transactie, gecombineerd met een langdurige samenwerkingsovereenkomst. In de leasemarkt is versnelling van de consolidatie gaande door overnames, fusies en de groeiende populariteit van private lease.

Kerncijfers

Bedragen uit jaarrekening 2019 in € 1 mln.

MVO-verslag

Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt integraal deel uit van de strategie van Stern. Wij kijken verder dan de winst- en verliescijfers en besteden bewust aandacht aan de gevolgen van onze bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu op korte en op langere termijn. Wij zoeken primair naar duurzame oplossingen die een sociaal en/of milieuvriendelijk voordeel opleveren in combinatie met een financieel direct of indirect voordeel.

Lees meer

Materialiteitsmatrix

Stern betrekt zijn stakeholders nauw bij de vorming en verdere ontwikkeling van zijn MVO-beleid. Tot zijn belangrijkste stakeholders rekent Stern: klanten, auto-importeurs, leveranciers, medewerkers, aandeelhouders, financiers, overkoepelende brancheorganisaties, de (lokale) overheid en maatschappelijke organisaties.

Lees meer

Waardecreërend vermogen

Met het geïntegreerde businessmodel creëert Stern waarde met verschillende kapitalen: financieel, menselijk, fysiek en natuurlijk, concrete output in de vorm van mobiliteitsoplossingen, klanttevredenheid en bedrijfscontinuïteit én in de vorm van meer maatschappelijk relevante outcome zoals veilig verkeer, reductie van de CO2-uitstoot, innovatie in de keten, continuïteit in mobiliteit en werkgelegenheid.

Lees meer

Materiële topics

In dit verslag gaan wij in op de inspanningen die in 2019 op het gebied van duurzaamheid zijn verricht en de resultaten die daarmee zijn geboekt met betrekking tot de tien materiële topics. Eind 2018 is de initiële materialiteitsmatrix, die eind 2016 aan de hand van in- en externe stakeholderdialogen is opgesteld, herijkt. Dit heeft aan de hand van voortschrijdend inzicht geleid tot kleine aanbevelingen, die door de Directie zijn overgenomen.

Lees meer

Collega's aan het woord