Stern Groep hecht grote waarde aan een goede relatie met haar aandeelhouders en streeft ernaar aandeelhouders, beleggers en de markt op de hoogte te houden van ontwikkelingen bij Stern en van haar financiële resultaten.

De voornaamste taak van de afdeling Investor Relations is het onderhouden van contacten met bestaande en potentiële aandeelhouders. Doel is het verschaffen van hoogwaardige informatie aan beleggers en analisten over ontwikkelingen bij Stern, waarbij erop wordt gelet dat relevante informatie gelijktijdig aan alle belanghebbenden wordt verschaft en voor hen toegankelijk is.

De informatie wordt, o.a. via de Stern Groep website, beschikbaar gesteld in de vorm van het Jaarrapport, persberichten en presentaties voor analisten. Daarnaast organiseert Stern incidenteel roadshows voor beleggers.  Op deze wijze zorgt Stern Groep ervoor dat beleggers een zo compleet mogelijk beeld hebben van de ontwikkelingen bij Stern.

De verantwoordelijkheid voor Investor Relations ligt bij de bestuursvoorzitter van Stern Groep.

Rechtstreekse vragen van beleggers kunnen aan de bestuursvoorzitter worden gesteld via het Secretariaat van Stern Groep via telefoonnummer 020 613 60 28.