Gepubliceerd: 30-06-2014 10:25

Stern Groep N.V., beursgenoteerde automotive groep, maakt bekend dat met ING Bank, Rabobank, ABN-AMRO Bank en Mercedes-Benz Financial Services Nederland B.V. heden nieuwe financieringsarrangementen zijn afgesloten voor in totaal € 235 miljoen (was € 210 miljoen). Anders dan de laatste jaren is nu voor looptijden van 2 tot 3 jaar gekozen. De rentemarge is per saldo iets lager dan het 1-jarige arrangement van € 210 miljoen dat thans afloopt.

Gecommitteerde kredietlijnen

Mede met het oog op de strategische wens met Stern Financial Services een groeiversnelling te realiseren, is de financiering van de verhuurvloot ondergebracht bij Mercedes-Benz Financial Services Nederland B.V.. Met Mercedes-Benz Financial Services Nederland B.V. is naast de financiering van de gebruikte auto's van Stern Dealers nu ook een jaarlijks te vernieuwen arrangement afgesloten van maximaal € 35 miljoen voor de financiering van de verhuurvloot van SternRent.

Met de huisbanken ING Bank, Rabobank en ABN-AMRO Bank is een nieuwe bankfinanciering overeengekomen van € 200 miljoen, verdeeld over een 3-jarige B-faciliteit van € 115 miljoen voor de financiering van de portefeuille van SternLease en een 2-jarige A-faciliteit van € 85 miljoen voor de financiering van de overige activiteiten van Stern Groep. De financierende banken hebben elk een gelijk aandeel in de nieuwe faciliteit.

De te betalen rentemarge boven 3-maands euribor is voor het 2-jarige arrangement iets lager dan de rentemarge op het 1-jarige arrangement dat thans afloopt. De rentemarge op het 3-jarige deel is iets hoger dan de rentemarge op het huidige 1-jarige arrangement. De nieuwe faciliteiten zijn wederom gebaseerd op een borrowing base, een minimum solvabiliteit en een rentedekkingsratio.

Aantal uitstaande aandelen

Van de gelegenheid wordt gebruikgemaakt mede te delen dat het totaal aantal uitstaande aandelen als gevolg van het jubileumdividend in aandelen en de afwikkeling van het Stern Aandelenplan 2010 is toegenomen van 5.390.000 tot 5.670.000.

Halfjaarcijfers

De halfjaarcijfers over 2014 zullen op 19 augustus as. vóór beurs worden bekendgemaakt.

Amsterdam, 30 juni 2014