Gepubliceerd: 03-08-2015 16:23

Stern Groep NV, Nederlandse beursgenoteerde automotive groep, maakt bekend dat overeenstemming is bereikt met ING Bank, ABN-AMRO Bank en Rabobank over uitbreiding van Faciliteit B (de financiering van de leaseportefeuille) met € 15 miljoen tot € 130 miljoen. Op initiatief van Stern Groep is gelijktijdig Faciliteit A (de financiering van de overige activiteiten) teruggebracht van € 85 miljoen tot € 80 miljoen. Het totaal van de beschikbare bankfaciliteiten komt daarmee op € 210 miljoen (was € 200 miljoen). De financierende banken hebben elk een gelijk aandeel in de totale financiering.

SternLease blijft groeien
Na de sterke groei van de laatste jaren is de leaseportefeuille van SternLease het eerste halfjaar van 2015 opnieuw stevig toegenomen met 698 contracten tot 7.993 operationele leasecontracten (+9,6%). Landelijk was in het eerste halfjaar 2015 sprake van een toename van de leasevloot met 0,54%. Voor het tweede half jaar wordt verwacht dat dit groeitempo zal aanhouden.
De boekwaarde van de leaseportefeuille was eind 2014 ruim € 121 miljoen, eind juni was dit bedrag al opgelopen tot ruim € 131 miljoen. Eind 2015 zal een niveau van circa € 140 miljoen worden bereikt. Stern Groep houdt voor de financiering van haar leaseactiviteiten een eigen vermogen aan van 15% van het balanstotaal van de leaseactiviteiten. Als de groei ook in 2016 aanhoudt, ligt het in de lijn der verwachting dat de leasefinanciering vóór het aflopen van de huidige Faciliteit B (30 juni 2017) opnieuw dient te worden uitgebreid.

Amsterdam, 3 augustus 2015