Gepubliceerd: 17-12-2015 08:20

Stern Groep N.V., Nederlandse beursgenoteerde automotive groep, maakt bekend dat de goede resultaten tot en met november 2015, in combinatie met een ruime oversolvabiliteit, aanleiding zijn over het boekjaar 2015 een interim dividend uit te keren van € 0,25 per aandeel in contanten. Het dividend is betaalbaar op 23 december 2015.

De uitkering in contanten geschiedt onder aftrek van 15% dividendbelasting, tenzij op grond van fiscale regelingen een ander tarief van toepassing is.

Voor de betaling van het interim dividend 2015 zal het volgende tijdschema worden aangehouden:

21 december 2015: ex-dividend notering van het aandeel
22 december 2015: record datum
23 december 2015: betaalbaarstelling van het contante dividend

Betaling van het contante dividend aan uw bank of commissionair zal via Euroclear Nederland worden afgewikkeld.

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 17 december

2015 Press here for the press release dated 17 December 2015 in English