Gepubliceerd: 09-11-2015 20:12

Stern Groep NV, Nederlandse beursgenoteerde automotive groep, verkoopt 10 strategische panden aan W.P. Carey en huurt deze terug voor een periode van 17 jaar. W.P. Carey is een in Amerika gevestigd vastgoed beleggingsfonds dat gespecialiseerd is in corporate sale-leaseback en build-to-suit financiering en in de verwerving van single-tenant net lease vastgoed. Met deze transactie, die gestructureerd is als een erfpacht-lease, realiseert Stern Groep een opbrengst van € 57,2 miljoen en een boekwinst van circa € 2,0 miljoen. Na aflossing van € 20,9 miljoen aan hypotheken resteert een netto verkoopopbrengst van € 36,3 miljoen. De huurcontracten zijn marktconform en het huurniveau is gelijk aan de huren die Stern Groep intern al in rekening brengt aan de werkmaatschappijen. Deze Sale+Leaseback heeft een grote positieve invloed op de solvabiliteit en liquiditeit van Stern Groep. De negatieve invloed op de rentabiliteit blijft door rentebesparing en lagere afschrijvingen beperkt tot enkele tonnen op jaarbasis.

Strategische panden
Stern Groep heeft ervoor gekozen de transactie te beperken tot uitsluitend de strategische panden waarvoor zij zich voor de lange termijn wil committeren. Het betreft grote overwegend moderne dealerpanden die al geruime tijd in gebruik zijn bij Stern Auto (Mercedes-Benz, 4x), Arend Auto (Renault, 2x), Ardea Auto (Ford, 1x), Vireo Auto (Fiat merken, 1x) en Heron Auto (Volkswagen/Audi, 2x). De panden worden teruggehuurd op basis van "triple net”.

Boekwinst
De boekwinst op de Sale+Leaseback transactie van circa € 2,0 miljoen wordt verantwoord in de resultaten van het 4e kwartaal 2015.

Solvabiliteit
Het verkochte onroerende goed betreft circa 10% van het balanstotaal van Stern Groep. Dit betekent dat het balanstotaal van Stern Groep, dat € 560,2 miljoen bedroeg per 30 juni 2015, hierdoor wordt teruggebracht tot een niveau van circa € 505 miljoen. De overall solvabiliteit van Stern Groep verbetert dan van 25,8% per 30 juni 2015 tot pro forma 28,6% per die datum. De oversolvabiliteit van € 3,1 miljoen per 30 juni 2015 neemt pro forma toe tot meer dan € 20 miljoen.

Liquiditeit
Vanwege de forse verbetering van de liquiditeit is Stern Groep voornemens Faciliteit A (de retail financiering) in stappen terug te brengen met € 10 miljoen van € 80 miljoen tot € 70 miljoen en het beroep op de duurdere captive financieringsmaatschappijen van de autobedrijven geleidelijk te verminderen. Voor de funding van SternLease is Faciliteit B (de lease financiering) in het 3e kwartaal 2015 verhoogd van € 115 miljoen tot € 130 miljoen. De groeiversnelling die SternLease thans doormaakt kan er toe leiden dat de limiet van Faciliteit B de komende maanden al wordt bereikt. Voorlopig kan Stern Groep deze sterke groei opvangen met de netto opbrengst van de Sale+Leaseback transactie.

De derde kwartaalcijfers van Stern Groep worden op 11 november 2015 nabeurs bekendgemaakt.

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 9 november 2015

Press here for the press release dated 9 November 2015 in English