Gepubliceerd: 11-05-2016 15:16

Stern Groep N.V., beursgenoteerde automotive groep, maakt het besluit bekend van de Algemene Vergadering d.d. 11 mei 2016 dat het dividend over het boekjaar 2015 is vastgesteld op € 1,00 in contanten. Op 23 december 2015 is reeds een interim dividend uitgekeerd van € 0,25 per aandeel. Het slotdividend ad € 0,75 per aandeel is betaalbaar op 9 juni 2016.

De uitkering in contanten geschiedt onder aftrek van 15% dividendbelasting, tenzij op grond van fiscale regelingen een ander tarief van toepassing is.

Voor de betaling van het dividend zal het volgende tijdschema worden aangehouden:

13 mei 2016: ex-dividend notering van het aandeel
16 mei 2016: record date
9 juni 2016: betaalbaarstelling contante slotdividend

Betaling van het contante slotdividend aan uw bank of commissionair zal via Euroclear Nederland worden afgewikkeld.

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 11 mei 2016

Press here for the press release dated 11 May 2016 in English