Gepubliceerd: 08-03-2016 17:43

Stern Groep N.V., Nederlandse marktleider in automotive retail en services, maakt de resultaten bekend over 2015.

Kernpunten 2015:

 • Netto-omzet is uitgekomen op € 1.095,2 miljoen (2014: € 898,3 miljoen)
 • Bedrijfsresultaat is toegenomen tot € 18,8 miljoen (2014: € 3,8 miljoen)
 • Bruto EBITDA is € 71,7 miljoen (2014: € 53,7 miljoen)
 • Netto EBITDA is € 29,5 miljoen (2014: € 15,0 miljoen)
 • In het resultaat 2015 is per saldo € 2,1 miljoen incidentele lasten verantwoord
 • Gecorrigeerd voor incidentele lasten is het resultaat voor belastingen 2015 het hoogste resultaat uit de geschiedenis van Stern
 • Resultaat na belastingen is meer dan verdrievoudigd tot € 11,1 miljoen (2014: € 3,6 miljoen)
 • Winst per aandeel 2015 is toegenomen tot € 1,95 (2014: € 0,64)
 • Solvabiliteit is uitgekomen op 25,7% (2014: 24,8%), de intrinsieke waarde per aandeel is gegroeid tot
  € 26,57 (2014: € 24,79)
 • Marktaandeel nieuwe personenauto’s is toegenomen tot 5,4% (2014: 5,0%) en bedrijfswagens tot 8,7% (2014: 7,7%)
 • Leaseportefeuille is autonoom gegroeid met 24,0% (2014: 19,7%) tot 9.045 contracten ultimo 2015 (2014: 7.295). Landelijk was in 2015 sprake van een groei van 5,2%. Het aantal voertuigen onder beheer is toegenomen tot 12.031 (2014: 10.114)
 • Dividend 2015 bedraagt € 1,00 per aandeel waarvan in december 2015 reeds € 0,25 als interim dividend is uitgekeerd (in 2014 is dividend gepasseerd)
 • 2016 staat in het teken van het nieuwe driejarenplan ‘Sprong Voorwaarts ->’

2015 in vogelvlucht

Stern heeft in 2015 verdere stappen gezet in de ontwikkeling van een grote dealerholding naar een geïntegreerd mobiliteitsconcern. Mede gesteund door de verkoop en registratie van veel plug-in hybrids is de netto-omzet op het recordniveau van € 1.095,2 miljoen uitgekomen en is het bedrijfsresultaat van Dealergroep Stern toegenomen tot € 15,3 miljoen. Interne provisies hebben mede bijgedragen aan deze forse toename van het bedrijfsresultaat van Dealergroep Stern. De opnieuw stevige autonome groei van de leaseportefeuille tot 9.045 contracten heeft de hogere interne doorbelastingen geheel gecompenseerd. Het bedrijfsresultaat van Stern Financial Services kon daardoor nagenoeg gelijk blijven op € 8,4 miljoen. Als gecorrigeerd wordt voor hogere interne doorbelastingen zou het bedrijfsresultaat van Stern Financial Services op het historisch hoge niveau van € 10 miljoen zijn uitgekomen. Bij Stern Mobility Services is het negatieve bedrijfsresultaat verminderd tot € 1,9 miljoen. Eenmalige relatief hoge kosten voor structuuraanpassingen bij Mango Mobility en SternPoint en relatief hoge interne provisies en te lage interne kortingen op onderdelen bij SternSchade verklaren een deel van het negatieve bedrijfsresultaat.

Gecorrigeerd voor incidentele lasten is het resultaat voor belastingen in 2015 uitgekomen op het hoogste niveau dat Stern ooit heeft gerealiseerd. Het resultaat na belastingen is meer dan verdrievoudigd tot € 11,1 miljoen. Het eigen vermogen ultimo 2015 is, na verwerking van het interim dividend en de positieve waardemutatie van de renteswaps, uitgekomen op € 150,8 miljoen, waardoor de overall solvabiliteit is verbeterd tot 25,7%. De intrinsieke waarde per aandeel ultimo 2015 is toegenomen tot € 26,57. Bij een winst per aandeel van € 1,95 wordt een dividend per aandeel voorgesteld van € 1,00, waarvan eind 2015 al € 0,25 als interim dividend is uitgekeerd.

De resultaten zullen de komende jaren geleidelijk verder kunnen verbeteren door lagere holdingkosten en rentelasten, de groeiende bijdrage van Stern Financial Services en de verbeteringen en integratievoordelen bij Stern Mobility Services. Daarbij is het niet verstandig tijdelijke set backs en plotselinge pieken door overheidsingrepen uit te sluiten.

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 8 maart 2016

Press here for the press release dated 8 March 2016 in English