Gepubliceerd: 05-12-2016 16:59

Stern Groep N.V., Nederlandse beursgenoteerde automotive groep, maakt bekend dat de resultaten tot en met heden, in combinatie met een ruime oversolvabiliteit, aanleiding zijn over het boekjaar 2016 een interim dividend uit te keren van € 0,25 per aandeel in contanten. Het dividend is betaalbaar op 23 december 2016. Voorts wordt gemeld dat de verkoop van het hoofdkantoor op 1 december 2016 is afgewikkeld en dat medio december mededelingen zullen worden gedaan ten aanzien van de strategische doelen 2017-2020.

Interim dividend

De uitkering van € 0,25 in contanten geschiedt onder aftrek van 15% dividendbelasting, tenzij op grond van fiscale regelingen een ander tarief van toepassing is.

Voor de betaling van het interim dividend 2016 zal het volgende tijdschema worden aangehouden:

21 december 2016 : ex-dividend notering van het aandeel

22 december 2016 : record datum

23 december 2016 : betaalbaarstelling van het contante dividend

Betaling van het contante dividend aan uw bank of commissionair zal via Euroclear Nederland worden afgewikkeld.

Verkoop hoofdkantoor afgewikkeld

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt te melden dat de Sale + Leaseback van het eerder dit jaar aangekochte hoofdkantoor te Amsterdam op 1 december 2016 is afgewikkeld. Het hoofdkantoor wordt teruggehuurd op marktconforme condities voor een periode van 12 jaar. De forse boekwinst wordt verantwoord in Q4-2016.

Strategisch plan

Al geruime tijd wordt gewerkt aan de aanscherping van de strategie. Medio december zal Stern Groep mededelingen doen ten aanzien van de strategische doelen voor de periode 2017-2020. In het Jaarverslag 2016 zal de aangescherpte strategie voor de komende jaren nader worden beschreven.

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 05 december 2016

Press here for the press release dated 05 December 2016 in English