Gepubliceerd: 26-02-2016 08:25

Stern Groep N.V., Nederlandse beursgenoteerde automotive groep, maakt bekend dat op de Agenda van de Algemene Vergadering, die zal worden gehouden op 11 mei 2016, de kennisgeving van het voorgenomen besluit van de Raad van Commissarissen tot benoeming van de heer A.A. Swijter tot statutair financieel directeur wordt opgenomen. Tevens wordt op die Algemene Vergadering mevrouw S.G. Brummelhuis voorgedragen voor benoeming als commissaris.

Uitbreiding Directie

Per 1 juli 2015 heeft Stern afscheid genomen van de heer G.P. ten Brink. Om te voorzien in de vacature heeft de Raad van Commissarissen het voornemen de heer A.A. Swijter (1965) te benoemen tot statutair financieel directeur van Stern. De heer Swijter is thans financieel directeur bij Alliance Healthcare Nederland en heeft daarvoor in verschillende functies gewerkt in binnen- en buitenland bij Philips.

Op de Agenda voor de Algemene Vergadering van 11 mei 2016 zal de kennisgeving van het voorgenomen besluit van de Raad van Commissarissen tot benoeming van de heer Swijter tot statutair financieel directeur worden opgenomen. De volledige gegevens van de heer Swijter zullen worden opgenomen in de toelichting op Agenda van de Algemene Vergadering van 11 mei 2016.

Uitbreiding Raad van Commissarissen

Om te voorzien in de vacature die is ontstaan door het aftreden van de heer A. Nühn in 2014 wenst de Raad van Commissarissen op de Algemene Vergadering van 11 mei 2016 mevrouw S.G. Brummelhuis (1965) voor te dragen teneinde te worden benoemd als commissaris voor een periode van vier jaar. Mevrouw Brummelhuis wordt voorgedragen met het oog op haar brede bestuurlijke en maatschappelijke ervaring, haar capaciteiten en kennis, alsmede haar belangrijke kennis van innovatie, e-commerce en media. De gegevens van mevrouw Brummelhuis zullen worden opgenomen in de toelichting op Agenda van de Algemene Vergadering van 11 mei 2016.

Lidstaat van herkomst

Stern Groep N.V. maakt hierbij bekend dat Nederland haar lidstaat van herkomst is in de zin van de Europese Transparantierichtlijn.

Jaarcijfers

De jaarcijfers over 2015 zullen op 8 maart a.s. na beurs worden bekendgemaakt.

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 26 februari 2016

Press here for the press release dated 26 February 2016 in English