Gepubliceerd: 10-05-2017 17:25

Stern Groep N.V., beursgenoteerde automotive groep, maakt het besluit bekend van de Algemene Vergadering d.d. 10 mei 2017 dat het dividend over het boekjaar 2016 is vastgesteld op € 1,00 in contanten per aandeel. Op 23 december 2016 is reeds een interim dividend uitgekeerd van € 0,25 per aandeel. Het slotdividend ad € 0,75 per aandeel is betaalbaar op 7 juni 2017.

De uitkering in contanten geschiedt onder aftrek van 15% dividendbelasting, tenzij op grond van fiscale regelingen een ander tarief van toepassing is.

Voor de betaling van het dividend zal het volgende tijdschema worden aangehouden:

12 mei 2017: ex-dividend notering van het aandeel
15 mei 2017: record date
7 juni 2017: betaalbaarstelling contante slotdividend

Betaling van het contante slotdividend aan uw bank of commissionair zal via Euroclear Nederland worden afgewikkeld.

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 10 mei 2017

Press here for the press release dated 10 May 2017 in English