Gepubliceerd: 10-01-2017 17:44

Stern Groep NV, beursgenoteerde Nederlandse automotive groep, maakt bekend dat in samenwerking met een externe adviseur een nieuw strategisch plan is uitgewerkt voor de periode 2017-2020. De kenmerken van dit nieuwe plan, dat onlangs is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en voortborduurt op het huidige plan, betreft voornamelijk een verschuiving van de focus naar mobility solutions en services. Het nieuwe plan heet dan ook "Meer Solutions en Services".

Stern Mobility Solutions

De divisie Stern Financial Services gaat voortaan Stern Mobility Solutions heten. SternLease, dat onderdeel uitmaakt van deze divisie, heeft inmiddels het voor 2016 beoogde aantal van 10.000 contracten gepasseerd en zal de komende periode meer on- en offline commerciële kracht inzetten om in 2020 het aantal contracten op 20.000 te brengen. In dat kader wordt Stern Mobility Solutions financieel en operationeel verder verzelfstandigd en zal samen met SternRent binnen 1 jaar verhuizen van Purmerend naar Hoofddorp. Het verkopen van meer financiële mobiliteitsproducten via Dealergroep Stern en groei van de directe verkoop via de eigen organisatie, zijn belangrijke kernpunten van het nieuwe strategische plan.

Stern Car Services

De divisie Stern Mobility Services wordt, na het integreren van SternRent in Stern Mobility Solutions en het verschuiven van Mango Mobility als “new business initiative” naar Stern Groep, voortaan Stern Car Services genoemd. SternSchade gaat zijn schadeherstelactiviteiten uitbreiden met eenvoudig onderhoud, ruiten, bandenwissels, accu's, trekhaken en dergelijke onder de naam SternPoint. Het nieuwe strategisch plan voorziet in landelijke dekking van deze activiteiten met tenminste 25 vestigingen. In dat kader zal Stern de komende periode gerichte acquisities nastreven van geschikte en goed geoutilleerde schadeherstelbedrijven. Ook de sterk groeiende verkoop en distributie van autoparts is een van de kernpunten van het nieuwe strategisch plan.

Dealergroep Stern

Stern Groep is van mening dat de huidige omvang van Dealergroep Stern voldoende is om haar ambities op het gebied van Solutions en Services te ondersteunen. Autodealerbedrijven worden geconfronteerd met een steeds maar verder toenemende kapitaalintensiteit, met te vaak buitensporige investeringen in gebouwen en voorraden en continue ingrepen in werkprocessen, waar bij een aantal automerken onvoldoende marge tegenover staat.

Het beleid zal bij Dealergroep Stern de komende jaren vooral gericht zijn op de sterke automerken, op het beheersen van de inzet van werkkapitaal en op het realiseren van meer synergievoordelen door verdere centralisatie, synchronisatie en harmonisatie van bedrijfsprocessen.

Meer Solutions en Services

Als het nieuwe strategisch plan met kracht en discipline wordt doorgezet, gesteund door een uitgekiende online propositie, heeft het plan in zich dat de EBITDA van Stern Groep de komende jaren een aanmerkelijke sprong voorwaarts kan maken. Een verdubbeling in 2020 ten opzichte van het huidige niveau behoort dan tot de mogelijkheden. Circa een derde van de verbetering moet dan komen van kostenbesparingen en synergievoordelen. Circa twee derde moet komen van meer Solutions en Services.

Dividend en oversolvabiliteit

Meer Solutions en Services zal verder worden toegelicht in het Jaarrapport 2016. Dan zal ook aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van de oversolvabiliteit in combinatie met de huidige dividendpolitiek. Thans is maximaal het bedrag van de oversolvabiliteit beschikbaar voor dividendbetaling. Beoogd wordt het contante dividend voorlopig op het huidige niveau te houden en wanneer de oversolvabiliteit na dividendbetaling structureel boven € 5 miljoen uitkomt, het meerdere te reserveren voor inkoop van eigen aandelen tegen prijzen die niet hoger liggen dan 75% van de laatst gepubliceerde intrinsieke waarde per aandeel (€ 27, 13 per

30 september 2016). Inkoop van eigen aandelen kan conform machtiging van de Algemene Vergadering alleen geschieden na goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

De jaarcijfers 2016 worden gepubliceerd op 9 maart 2017.

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 10 januari 2017

Press here for the press release dated 10 January 2017 in English