Gepubliceerd: 09-11-2017 18:06

Stern Groep N.V., beursgenoteerde marktleider in automotive retail en services, maakt bekend dat op 21 december 2017 een Buitengewone Algemene Vergadering zal worden gehouden met als voornaamste agendapunt een toelichting op en uitwerking van het inmiddels goedgekeurde strategisch plan voor de periode tot en met 2020.

Stern Groep werkt, ondersteund door een externe adviseur, al ruim een jaar aan een strategisch plan voor de periode tot en met 2020 dat sinds begin oktober 2017 in de implementatiefase verkeert. Dit plan borduurt voort op “Meer Solutions en Services”, waarmee wordt bedoeld dat de activiteiten van Dealergroep Stern de stevige basis is voor de versnelde uitbouw van Stern Mobility Solutions (SternLease, SternRent, SternPartners en de overige financiële mobiliteitsproducten) en Stern Car Services (SternPoint, SternTec en SternParts). Door deze beoogde forse verschuiving van het zwaartepunt van de activiteiten van Stern Groep naar beter renderende activiteiten die bovendien minder beslag leggen op het werkkapitaal en minder cyclisch zijn, zullen de resultaten van Stern Groep fors verbeteren en beter voorspelbaar worden. Op de Buitengewone Algemene Vergadering zal een uitgebreide toelichting worden gegeven op de plannen van Stern Groep voor de komende jaren.

De transitie van klassieke dealerholding naar een toonaangevend mobiliteitsconcern en de succesvolle implementatie van het strategisch plan vragen om uitbreiding van de Raad van Commissarissen met een vijfde commissaris met bijzondere kwaliteiten op het gebied van herpositionering van ondernemingen en lange termijn waardecreatie. De afgelopen maanden is gezocht naar een geschikte kandidaat voor deze positie binnen de Raad van Commissarissen. Onlangs is deze kandidaat gevonden in de persoon van de heer Nielen. Voor de gegevens betreffende de heer Nielen wordt verwezen naar de Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering.

De Oproeping en de Agenda met toelichting zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap, www.stern.nl (onder het kopje Investor relations en het subkopje Algemene Vergadering).

Houders van aandelen aan toonder die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, dienen dit uiterlijk donderdag 14 december 2017, 17:00 uur kenbaar te maken via de Intermediair waar hun aandelen in administratie zijn of via www.abnamro.com/evoting. Voor de vergadering geldt donderdag 23 november 2017 als registratiedatum.

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 9 november 2017