Gepubliceerd: 12-12-2017 17:48

Stern Groep NV, Nederlandse beursgenoteerde automotive groep, verkoopt 2 strategische panden aan Aviva Investors en huurt deze terug voor 15 jaar en 20 jaar. Aviva Investors koopt deze panden aan ten behoeve van hun Continental European Long Lease Strategy Fund  (CELLS). Aviva Investors is de wereldwijde asset management afdeling van Aviva plc met circa € 437 miljard aan Assets Under Management, waarvan circa € 44 miljard in vastgoed.
Met deze transactie realiseert Stern Groep een opbrengst van € 16,5 miljoen en een boekwinst van € 2,2 miljoen. Na aflossing van € 7,0 miljoen aan hypotheken resteert een netto verruiming van de liquiditeit van € 9,5 miljoen. Deze Sale+Leaseback heeft een positieve invloed op de solvabiliteit en liquiditeit van Stern Groep. De negatieve invloed op de rentabiliteit blijft door rentebesparing en lagere afschrijvingen beperkt.

Strategische panden

Stern Groep verkoopt dit jaar 2 strategische panden. Het ene pand in Almere (Svala Auto) is in juni 2017 aangekocht van de toenmalige verhuurder en wordt nu weer verkocht en teruggehuurd voor 15 jaar. Het andere pand betreft een in eigen beheer in 2017 nieuw gebouwd ultramodern dealerpand in Purmerend, dat kort na oplevering aan Heron Auto wordt verkocht en teruggehuurd voor een periode van 20 jaar. Beide panden worden teruggehuurd op basis van "triple net”.

Boekwinst

De boekwinst op de Sale+Leaseback transactie van circa € 2,2 miljoen wordt verantwoord in de resultaten van het 4e kwartaal 2017.

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 12 december 2017

Press here for the press release dated 12 december 2017 in English