Gepubliceerd: 28-09-2018 18:50

Stern Groep N.V., beursgenoteerd Nederlands mobiliteitsconcern, maakt bekend dat de heer A. Swijter terugtreedt als CFO van Stern Groep N.V.

Arthur Swijter heeft besloten andere belangen buiten Stern na te streven en treedt zodoende per heden terug als bestuurder van Stern Groep N.V. De heer Swijter bekleedde sinds juni 2016 de functie van CFO.

De Raad van Commissarissen en de Directie van Stern bedanken de heer Swijter voor onder meer zijn bijdrage aan de ontwikkeling van het onlangs gepresenteerde nieuwe strategische plan van Stern Groep en wensen hem veel succes bij de verdere voortzetting van zijn loopbaan.

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 28 september 2018