Gepubliceerd: 21-08-2018 18:10

Stern Groep N.V., beursgenoteerd Nederlands mobiliteitsconcern, maakt de resultaten bekend over het 1e halfjaar 2018. 

Kernpunten H1-2018 

  • De netto omzet kwam uit op € 587,2 miljoen. Zonder het effect van IFRS 15 is sprake van een toename van de omzet met 0,6% 
  • Het bedrijfsresultaat (EBIT) is uitgekomen op € 7,8 miljoen (H1-2017: € 8,2 miljoen) 
  • Het resultaat na belastingen is € 4,7 miljoen (H1-2017: € 5,4 miljoen) 
  • De leaseportefeuille is autonoom verder toegenomen tot 11.927 contracten per eind juni 2018 (t.o.v. eind 2017 een stijging van 8,2% en ten opzichte van eind juni Vorig jaar + 13,4%) 
  • Resultaten van Dealergroep Stern vielen vooral in Q1-2018 tegen door margedruk en hoog ziekteverzuim 
  • Dealergroep Stern realiseert een marktaandeel personenauto’s van 5,4% (H1-2017: 5,9%). Bij bedrijfswagens is dat 7,3% (H1-2017: 7,5%) 
  • Door incidenteel hoge WLTP voorraden is de solvabiliteit eind juni 2018 uitgekomen op 23,5% (ultimo 2017: 25,5%) 
  • De intrinsieke waarde per aandeel is toegenomen tot € 28,11 eind juni 2018 (ultimo 2017: € 28,08) 
  • Herfinanciering onroerend goed afgerond, mede hierdoor € 9,0 miljoen extra ruimte voor groei leaseportefeuille 

Henk van der Kwast, Directievoorzitter: 

“Conform Fast Forward zette de groei van het wagenpark van Stern Mobility Solutions in het tweede kwartaal door, waarmee wij op koers liggen voor wat betreft de doelstelling van 20.000 voertuigen eind 2020. Het effect van de andere Fast Forward projecten komt in de financiële cijfers van dit jaar nog maar beperkt tot uitdrukking. Er wordt met man en macht gewerkt aan het verder verbeteren van onze dienstverlening en het verlagen van de bedrijfskosten door het harmoniseren en optimaliseren van processen en systemen. Naast de goede voortgang bij Stern Mobility Solutions worden vorderingen gemaakt op het gebied van de werkplaatsen, de parts en SternPoint. Vertragingen treden op bij het centrale Customer Service Center en bij digital IT. Wij zijn ervan overtuigd dat de financiële performance van Stern Groep na 2018 duidelijk zal verbeteren.“ 

Gang van zaken H1-2018 

De netto omzet is ten opzichte van H1-2017 met 1,1% afgenomen tot € 587,2 miljoen. Met ingang van 2018 past Stern IFRS 15 toe. Daardoor mogen de verkopen van auto’s waarvoor Dealergroep Stern een terugkoopverplichting is aangegaan niet meer als omzet verantwoord worden. In plaats daarvan blijven deze auto’s on-balance en wordt gedurende de afgesproken periode de marge geleidelijk ten gunste van het resultaat gebracht. Het effect op de omzet (die is lager) en de voorraden (die is hoger) is in H1-2018 € 11,3 miljoen. Zonder dit effect is sprake van een fractionele (0,6%) toename van de netto omzet.  

Door een gewijzigde samenstelling van de omzet (relatief meer aftersales) komt de brutowinst uit op 17,1% van de netto omzet tegenover 16,4% in H1-2017. Hierdoor is de brutowinst -ondanks de lagere omzet- toch iets toegenomen. 

De personeelskosten namen duidelijk (7,2%) toe. De CAO-verhoging (0,75% met ingang van juli 2017 en nog eens 1,80% met ingang van 1 februari 2018) resulteerde in circa 2,30% hogere personeelskosten. Als gevolg van de acquisitie medio 2017 van 6 schadeherstelbedrijven namen de personeelskosten met circa 2,50% toe.  

Het restant van de toename van de personeelskosten wordt voornamelijk veroorzaakt door de inhuur van automonteurs. Als gevolg van het zeer hoge ziekteverzuim in Q1-2018, bij een gelijkblijvende vraag naar onderhoud, zijn tijdelijk monteurs ingehuurd. 

Voornamelijk als gevolg van de acquisitie van de 6 schadevestigingen in 2017 komen de overige bedrijfskosten licht (4,0%) hoger uit. Het bedrijfsresultaat (EBIT) kwam in H1-2018 met € 7,8 miljoen licht lager uit (H1-2017: € 8,2 miljoen). 

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 21 augustus 2018

Press here for the press release dated 21 August 2018 in English