Gepubliceerd: 22-08-2018 08:20

Stern Groep, beursgenoteerd Nederlands mobiliteitsconcern, maakt bekend dat met Renault dealer Nieuwendijk overeenstemming is bereikt over de verkoop van de 2 Renault dealervestigingen in Amsterdam. De overname geschiedt op basis van een activa-passiva transactie per 30 september 2018. Bij de over te dragen activiteiten zijn ruim 40 werknemers betrokken. De omzet van deze 2 Renault dealervestigingen bedroeg in 2017 bijna € 30 miljoen. Stern Groep realiseert op deze transactie een boekwinst van € 750.000. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt te melden dat met Fiat Chrysler Nederland overeenstemming is bereikt over de focus op Midden-Nederland en de reductie in 2018 van het aantal Vireo Auto vestigingen van thans 5 naar 3 vestigingen. 

Arend Auto (Renault) 

In het kader van de herindeling van de vertegenwoordiging van Renault in groot Amsterdam heeft Renault Nederland Stern Groep gevraagd om de verkoop van de 2 Amsterdamse Renault dealervestigingen aan Renault dealer Nieuwendijk te overwegen. Vanwege de goede relatie met Renault Nederland en de strategische doelstelling van Stern Groep het aantal dealervestigingen te reduceren, is Stern Groep op dit verzoek van Renault Nederland ingegaan. Inmiddels is overeenstemming bereikt met Nieuwendijk over deze transactie. Na verkoop van de 2 Amsterdamse Renault dealervestigingen heeft Arend Auto, naast een vestiging in Zaandam en in Purmerend, voornamelijk Renault vestigingen in oostelijk Noord-Brabant. Het betreft Eindhoven, Den Bosch, Veghel, Valkenswaard, Oss, Oisterwijk en Goirle. In Q4-2018 verhuist de vestiging in Oisterwijk naar een speciaal voor Renault gerealiseerd nieuw pand in Tilburg, waar ook op termijn de activiteiten van Goirle aan worden toegevoegd. Voor de Renault vestigingen in Oss en in Den Bosch zal in 2019 nieuwbouw worden gerealiseerd. De nieuwbouw panden in Tilburg, Oss en in Den Bosch worden gehuurd. Het eigen pand in Den Bosch wordt verkocht. Na verhuizing naar de nieuwbouw locaties zullen de huisvestingskosten van Arend Auto lager zijn dan het huidige kostenniveau. 

De verkoop van de 2 Renault dealervestigingen leidt tot een boekwinst van € 750.000 en tot een balanstotaal reductie van bijna € 10 miljoen. Circa 40 werknemers zullen op grond van overgang van onderneming in dienst treden bij Nieuwendijk. 

Arend Auto vertegenwoordigt met 3 vestigingen ook het aan Renault Groupe gelieerde merk Nissan. Het betreft Houten (hoofdvestiging), Amersfoort en Utrecht. 

Vireo Auto (Alfa Romeo, Jeep en Fiat)        

Ten tijde van de doorstart eind 2014 van de ex-Koops Furness vestigingen in Utrecht en in Amersfoort is met Fiat Chrysler Nederland (FCA) afgesproken dat Stern Groep zich zou concentreren op midden Nederland. Na de sluitingen begin 2017 van de Vireo Auto vestiging in Utrecht en eind 2017 van de Vireo Auto vestiging in Bussum is overleg gevoerd met Fiat Chrysler Nederland (FCA) over de toekomst van de vestigingen in Noord-Holland (Haarlem, Alkmaar en Purmerend). Onlangs is overeengekomen dat de Vireo vestiging in Haarlem tegen een vergoeding voor het klantenbestand zal worden overgedragen aan een collega dealer in dat gebied. De Vireo vestiging in Alkmaar zal nog dit jaar worden gesloten en de activiteiten zullen zoveel mogelijk worden samengevoegd in Purmerend. De vestiging in Purmerend zal nog enige tijd worden gehandhaafd, totdat FCA een voor hun en voor Stern passende oplossing aandraagt. Dit betekent dat het aantal Vireo vestigingen de laatste jaren geleidelijk is verminderd van oorspronkelijk 7 naar uiteindelijk 3 eind 2018. Het betreft de vestigingen in Houten (hoofdvestiging), Amersfoort en Purmerend. Ook deze vermindering van het aantal vestigingen leidt geleidelijk tot een aanmerkelijke reductie van het balanstotaal en tot lagere personeels- en overige bedrijfskosten. Na enkele jaren stevige verliezen te hebben geleden met de FCA merken is nu zicht op een positieve bijdrage aan het groepsresultaat. Het break-even punt is onlangs al bereikt. 

Fast Forward 

Het verminderen van het aantal showrooms bij Dealergroep Stern past in het strategisch plan Fast Forward waarbij Stern zich meer en meer gaat richten op (financiële) dienstverlening, de verkoop van gebruikte auto’s, aftersales service, parts en schadeherstel. Het op relevante schaal vertegenwoordigen van vooraanstaande automerken blijft echter de basis.  

Daarbij moet de organisatie effectiever worden, dient tegelijk een stevige kostenverlaging te worden doorgevoerd en een aanmerkelijke reductie van het balanstotaal te worden gerealiseerd. Dat moet de winstgevendheid van Stern verbeteren en de ruimte voor groei van Stern Mobility Solutions en Stern Car Services vergroten.   

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 22 augustus 2018

Press here for the press release dated 22 August 2018 in English