Gepubliceerd: 08-03-2018 08:29

Stern Groep N.V., beursgenoteerde Nederlandse marktleider in automotive retail en services, maakt de resultaten bekend over 2017. 

Kernpunten 2017

 • Netto-omzet is uitgekomen op € 1.124,7 miljoen (2016: € 1.097,6 miljoen)
 • Bruto EBITDA is € 69,5 miljoen (2016: € 75,1 miljoen)
 • Resultaat na belastingen komt uit op € 7,5 miljoen (2016: € 11,3 miljoen)
 • In het resultaat is per saldo € 1,3 miljoen incidentele baten verantwoord (2016: € 2,2 miljoen)
 • Marktaandeel nieuwe personenauto’s is toegenomen tot 5,9% (2016: 5,7%)
 • Het marktaandeel nieuwe bedrijfswagens komt uit op 7,6% (2016: 8,1%)
 • Leaseportefeuille is autonoom gegroeid met 9,1% tot 11.022 contracten ultimo 2017 (landelijk 8,7%)
 • Het aantal voertuigen onder beheer van Lease is toegenomen tot 14.217 (2016: 13.149)
 • Op de Algemene Vergadering van 9 mei 2018 zal een dividend over het boekjaar 2017 worden voorgesteld van € 1,00 per aandeel (2016: € 1,00). In december 2017 is reeds een interim-dividend van € 0,25 per aandeel uitgekeerd
 • 2018 staat in het teken van het meerjarenplan ‘Fast Forward’
 • Het Jaarrapport 2017 is online beschikbaar vanaf 20 maart a.s.

Henk van der Kwast, Directievoorzitter:

“Na twee relatief goede jaren is 2017 afgesloten met een minder maar opnieuw duidelijk positief resultaat.  De verwachtingen voor 2017 waren gezien de economische ontwikkelingen in Nederland veel hoger gestemd. Ook al is de automarkt in 2017 hersteld naar nagenoeg het traditionele vervangingsniveau, de marges zijn vooral bij Dealergroep Stern stevig onder druk gekomen. De sterke opkomst van private lease, waardoor de marktmacht van leasemaatschappijen is toegenomen, en de stevige concurrentie in de occasionmarkt liggen hier onder meer aan ten grondslag. Door deze ontwikkelingen wordt duidelijk dat de ingezette strategie om ons meer en meer te richten op financiële mobiliteitsproducten én car services juist is.

Stern is inmiddels 25 jaar onderweg. Van een Opel-dealer in Amsterdam zijn we uitgegroeid tot een van de grootste automotiveconcerns van Nederland. Daar zijn we trots op. Onze ambitie reikt echter verder. Om in 2018 de transformatie van een grote dealerholding naar een modern mobiliteitsconcern een stevige impuls te geven, zijn verbeter- en vernieuwingstrajecten in gang gezet. In het strategisch plan Fast Forward is ook een voorname plaats ingeruimd voor de digitale transformatie van de onderneming. In de loop van 2018 verwachten wij dat de eerste resultaten hiervan zichtbaar zullen zijn.”

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 08 maart 2018

Press here for the press release dated 08 March 2018 in English