Gepubliceerd: 20-12-2018 14:32

Stern Groep N.V., beursgenoteerde Nederlandse marktleider in automotive retail, presenteert vandaag zijn nieuwe strategisch plan voor 2019 – 2022 aan investeerders en analisten tijdens een Capital Markets update. Belangrijk onderdeel van Fast Forward Reloaded, de naam van het strategisch plan, is de zoektocht naar een strategische partner voor de lease activiteiten met als voorwaarde wederkerige voordelen. Stern wenst zijn leaseportefeuille te verkopen aan een leasepartner die in ruil daarvoor solide afspraken wil maken over langjarige levering van diensten door Stern Groep met betrekking tot de aanschaf, het onderhoud, de reparatie, het schadeherstel, de huur van auto’s en elektrische alternatieve vervoersmiddelen.

Fast Forward Reloaded

Stern Groep werkt sinds de oprichting in 1993 aan een geïntegreerde mobiliteitspropositie waarin de onderlinge activiteiten elkaar versterken. Stern voorziet daarmee zelf in een deel van de benodigde omzet en toegevoegde waarde per business unit en kan zich daardoor onafhankelijker positioneren ten opzichte van grote partijen in de automotive sector als importeurs, verzekeraars en leasemaatschappijen.

Voor het succes van deze strategie is het on balance houden van eigen mobiliteitsdiensten als verzekeren en financieren niet noodzakelijk. Zo werd in 2010 met succes Stern Finance B.V., de eigen tussenpersoon voor particuliere en zakelijke financieringen en verzekeringen, verkocht aan Bovemij. Stern bleef nadien onder eigen label steeds meer financieringen en verzekeringen aan consumenten en bedrijven verkopen. Bovemij wist zich door de gemaakte afspraken verzekerd van een zekere stroom nieuwe contracten en Stern kon blijven rekenen op sturing van onder meer de schadeherstelwerkzaamheden naar het eigen herstelnetwerk.

Ondanks de relatief hoge autonome groei van de eigen leaseportefeuille in de afgelopen jaren, is de directie ervan overtuigd dat Stern niet op eigen kracht een omvang van voldoende betekenis kan ontwikkelen in relatie tot de overige activiteiten van de groep. In de leasemarkt is een versnelling van de eerder ingezette consolidatie gaande door overnames, fusies en de groeiende populariteit van private lease. Door het consolidatieproces zullen steeds minder partijen grip hebben op het deel van het wagenpark in Nederland dat voor Stern relevant is. Om zijn grip op dit deel van het wagenpark vast te houden en te vergroten ziet Stern grote voordelen van een intensieve samenwerking met een strategische partner in leasing die belang heeft bij een dealergroep met een aanzienlijk netwerk van vestigingen, veel toonaangevende merken en direct contact met een grote klantengroep.

Stern zal in de beoogde strategische samenwerking zijn leaseportefeuille verkopen. Naast de opbrengst uit verkoop, wil Stern een meerjarige overeenkomst sluiten over het onder eigen label aanbrengen van leasecontracten via zijn eigen dealervestigingen en over de levering van auto’s en het onderhouden, repareren, herstellen en het inzetten daarvan voor vervangend vervoer. De leaseportefeuille van Stern is voor andere leasemaatschappijen zeer interessant daar Stern hoofdzakelijk klanten heeft in de klein zakelijke markt, een marktsegment waarin momenteel alle leasemaatschappijen hun winstgevende groei willen realiseren.

Een deel van de opbrengsten uit de verkoop van de leaseportefeuille is Stern voornemens aan te wenden voor een versnelling van de beoogde digitalisering van de onderneming, het optimaliseren van zijn dealernetwerk en het uitbreiden van het eigen netwerk van SternPoint tot een vestigingennetwerk van nationale relevantie.  Na het ook opnieuw inrichten van de financiering van de groep zal Stern conform het huidige dividendbeleid, dat gerelateerd is aan de oversolvabiliteit, dividend uitkeren en/of eigen aandelen inkopen.

Vervolgstappen 

Na de trading update van 14 november jl. waarin Stern aankondigde de strategische opties voor SternLease in kaart te zullen brengen, hebben positieve verkennende gesprekken plaatsgevonden. De komende maanden zullen scherpe keuzes worden gemaakt. ING Corporate Finance en Van Doorne zijn hiertoe als respectievelijk financieel en juridisch adviseur aangesteld door Stern. Zodra de dealvoorwaarden en vervolgstappen helder zijn, zal Stern Groep onverwijld een persbericht uitbrengen en een Bijzondere Aandeelhoudersvergadering bijeenroepen.

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 20 december 2018

Press here for the press release dated 20 December 2018 in English