Gepubliceerd: 26-09-2019 18:35

Stern Groep N.V., beursgenoteerde automotive groep, maakt bekend dat met ALD Automotive overeenstemming is bereikt over alle balansposten van SternLease B.V. dat eerder dit jaar aan ALD werd verkocht. De koopprijs valt daardoor hoger uit dan de eerder berekende voorlopige koopsom. Stern Groep ontvangt op 30 september 2019 een nabetaling van circa € 9 miljoen, nadat op 3 juni jl. een voorschot op de koopsom van € 80 miljoen is ontvangen. Dit betekent dat de eerder aangekondigde dividenduitkering van nog eens € 1,00 per aandeel binnenkort zal plaatsvinden.
Op 12 juni 2019 is door Stern al een interim dividend uitgekeerd van € 2,50 per aandeel. Het aanvullend interim dividend € 1,00 per aandeel is betaalbaar op 15 oktober 2019.

De uitkering in contanten geschiedt onder aftrek van 15% dividendbelasting, tenzij op grond van fiscale regelingen een ander tarief van toepassing is.

Voor de betaling van het dividend zal het volgende tijdschema worden aangehouden:

30 september 2019ex-dividend notering van het aandeel
1 oktober 2019  record date
15 oktober 2019 betaalbaarstelling

Betaling van het aanvullend interim dividend aan uw bank of commissionair zal via Euroclear Nederland worden afgewikkeld.
 

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 26 september 2019