Gepubliceerd: 09-05-2019 13:47

Stern Groep N.V., beursgenoteerd Nederlands mobiliteitsconcern in automotive retail en services, maakt bekend dat aandeelhouders vandaag tijdens de Algemene Vergadering de verkoop van SternLease aan ALD Automotive hebben goedgekeurd. De in 2019 netto te verantwoorden boekwinst zal circa € 23 miljoen bedragen. Volgend uit deze goedkeuring heeft de Algemene Vergadering tevens het voorstel voor uitkering van interim dividend goedgekeurd.

Algemene Vergadering keurt transactie met ALD Automotive goed

Vanochtend heeft de Algemene Vergadering ingestemd met de verkoop van SternLease BV aan ALD Automotive in combinatie met een langdurige samenwerkingsovereenkomst. Directie en Raad van Commissarissen zijn zeer content met de transactie en kijken met veel vertrouwen uit naar een intensieve en voor beide partijen profijtelijke samenwerking met ALD Automotive. 

Voorstel interim dividend goedgekeurd

Het goedgekeurde dividendvoorstel ziet toe op betaling van dividend in delen. Allereerst wordt na afronding van de transactie op 31 mei 2019 € 2,50 in contanten per aandeel uitgekeerd. Het interim dividend is betaalbaar op

12 juni 2019. Na vaststelling van de definitieve koopprijs volgt later dit jaar een tweede interim dividend van € 1,00 in contanten per aandeel.

In 2020, afhankelijk van de resultaten van Stern Groep in 2019 en voor zover op 31 maart 2020 oversolvabiliteit bestaat boven de 35%, volgt een nader te bepalen dividend per aandeel.

De uitkering in contanten geschiedt onder aftrek van 15% dividendbelasting, tenzij op grond van fiscale regelingen een ander tarief van toepassing is.

Voor de betaling van het dividend zal het volgende tijdschema worden aangehouden:

13 mei 2019: ex-dividend notering van het aandeel

14 mei 2019: record date

12 juni 2019: betaalbaarstelling contante interim dividend

Betaling van het interim dividend aan uw bank of commissionair zal via Euroclear Nederland worden afgewikkeld.

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 09-05-2019.