Gepubliceerd: 21-03-2019 18:07

Kernpunten 2018

  • Netto-omzet is uitgekomen op € 1.106,4 miljoen (2017: € 1.124,7 miljoen)
  • Bruto EBITDA is € 69,7 miljoen (2017: € 69,5 miljoen)
  • Resultaat voor belastingen komt uit op € 3,4 miljoen (2017: € 9,4 miljoen)
  • Het resultaat na belastingen komt uit op € 0,5 miljoen (2017: € 7,5 miljoen)
  • Hoge belastinglast is boekhoudkundige gevolg van de verlaging van vpb-tarief naar uiteindelijk 20,5%
  • Resultaten voor belastingen eerste 2 maanden 2019 circa € 1,0 miljoen beter dan dezelfde periode 2018
  • Op 28 maart a.s. zal tegelijk met de oproeping voor de Algemene Vergadering van 9 mei 2019 een dividendvoorstel worden gepubliceerd
  • Het Jaarrapport 2018 is online beschikbaar op 28 maart a.s.

Henk van der Kwast, Directievoorzitter:

“2018 is voor Stern een bewogen jaar geweest. We bereiden Stern voor op de ingrijpende veranderingen die zich in de automotive sector aandienen. Op operationeel niveau werkten we hard aan noodzakelijke verbeteringen en optimalisering van bedrijfsprocessen om klanten beter van dienst te kunnen zijn. Daarin zijn merkbare vorderingen gemaakt, maar het effect van de maatregelen is in het resultaat nog niet zichtbaar. We grepen ook structureler in en zijn al vroeg in het jaar begonnen met het optimaliseren van ons vestigingennetwerk op basis van bijdrage en strategisch belang.  Ook maakten we de strategische keuze om ons leasebedrijf te verkopen aan een partner waarmee we een lange termijn samenwerking konden vastleggen. In ALD Automotive denken we de ideale partij te hebben gevonden. We hebben helaas niet kunnen voorkomen dat de WLTP en een ongunstige kostenontwikkeling roet in het eten gooiden. Een deel van de opbrengsten uit de verkoop van de leaseportefeuille zal worden aangewend voor versnelling van de beoogde digitalisering van de onderneming, het verder optimaliseren van ons dealernetwerk, de opzet van een aansprekend occasionlabel en het uitbreiden van het eigen netwerk van SternPoint. Na het ook opnieuw inrichten van de financiering van de groep zal Stern conform het huidige dividendbeleid dividend uitkeren en/of eigen aandelen inkopen. Met onze geïntegreerde marktpropositie blijven we streven naar de positie van meest gewaardeerde en aanbevolen mobiliteitspartner van Nederland.”

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 21 maart 2019

Press here for the press release dated 21 March 2019 in English