Gepubliceerd: 09-12-2019 17:49

Stern Groep N.V., beursgenoteerd Nederlands mobiliteitsconcern, maakt bekend overeenstemming te hebben bereikt met Broekhuis over de verkoop van de aandelen in Heron Auto BV. De aandelen worden op 2 januari 2020 overgedragen, ervan uitgaande dat de ACM geen bezwaren heeft tegen de overname van Heron Auto door Broekhuis. Definitieve vaststelling van de koopprijs zal plaatsvinden zodra de jaarcijfers 2019 van Heron Auto zijn vastgesteld. De verkoop van Heron Auto leidt in het boekjaar 2020 tot een boekwinst. Tevens wordt een balansverkorting van Stern Groep gerealiseerd van circa € 60 miljoen.

Noord-Holland

Heron Auto vertegenwoordigt de merken Audi, Volkswagen, Skoda en Seat in het oostelijk deel van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Broekhuis heeft al Audi, Volkswagen, Skoda en Seat activiteiten in het westelijk deel van Noord-Holland en is voornemens de activiteiten van Heron Auto met deze activiteiten samen te voegen. Pon, de Nederlandse importeur van de betreffende merken, heeft te kennen gegeven geen bezwaren te hebben tegen de overname van Heron Auto door Broekhuis.

Heron Auto

Heron Auto boekte in 2018 een netto omzet van circa € 100 miljoen en heeft een balanstotaal van circa € 60 miljoen. Het eigen vermogen van Heron Auto is na verwerking van het naar verwachting positieve resultaat 2019 circa € 8 miljoen. Bij Heron Auto werken 196 werknemers (170 fte). De huidige algemeen directeur van Heron Auto, de heer Visser, zal na de verkoop niet aanblijven als algemeen directeur van Heron Auto. De heer Visser blijft bij Stern actief als directeur van Stern 5 (dat zich na verkoop van Heron Auto concentreert op de merken Kia en Opel) en van Stern Car Services (onderdelen, logistiek, schadeherstel en bedrijfswageninrichtingen). 

Strategie Stern

De verkoop van Heron Auto past in de strategie van Stern, die is aangescherpt na de eerder dit jaar succesvol afgeronde verkoop van SternLease aan ALD Automotive. Onder de naam Focus on Value is een driejarig plan uitgewerkt waarin de waarde centraal staat die de individuele bedrijfsactiviteiten toevoegen aan de geïntegreerde mobiliteitspropositie van Stern. Dit betekent onder meer dat scherpe keuzes worden gemaakt ten aanzien van merken en vestigingen. Stern streeft naar grotere clusters van toonaangevende merken, waarbij minimaal 10% en maximaal 20% van het landelijke potentieel van het betrokken merk wordt vertegenwoordigd. Met Heron Auto kan Stern dergelijke percentages niet bereiken. Na de verkoop van Heron Auto heeft Dealergroep Stern nagenoeg de samenstelling en omvang die past binnen Focus on Value. Dit betekent dat binnen de planperiode alleen nog kleinere aanpassingen aan het netwerk aan de orde zullen zijn. De focus van Stern ligt de komende jaren op digitalisering, de intensivering van de occasionactiviteiten en het verder optimaliseren van de belangrijkste bedrijfsprocessen.

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 09 december 2019

Press here for the press release dated 09 December 2019 in English