Gepubliceerd: 03-06-2019 16:22

Stern Groep N.V., beursgenoteerd Nederlands mobiliteitsconcern in automotive retail en services, maakt bekend dat de verkoop van alle aandelen in SternLease aan Axus Nederland (ALD Automotive) en de herfinanciering zijn afgerond.

Henk van der Kwast, Directievoorzitter:

We zijn heel content met de transactie en de partnership met ALD Automotive. Stern blijft onder eigen label leasing aanbieden. Samen met de vele andere aanvullende mobiliteitsservices en -diensten, blijven we werken aan onze ambitie van meest gewaardeerde en aanbevolen mobiliteitspartner van Nederland”. 

Verkoop SternLease

De initiële koopprijs inzake de verkoop van de aandelen SternLease is vandaag. onder aftrek van de te verrekenen intercompany posities, ontvangen. Alle met SternLease verband houdende financieringen waaronder de securitisatie faciliteit, de B-faciliteit en de C-faciliteit zijn vandaag afgewikkeld. De definitieve koopprijs wordt bepaald binnen 60 werkdagen na 31 mei 2019 op basis van het feitelijke aantal leasecontracten op 31 mei 2019 en het door de accountant gecontroleerde eigen vermogen van SternLease, eveneens per 31 mei 2019. Het aantal leasecontracten dat per 31 mei is overgedragen, is door aanhoudende groei hoger dan de eerder per 31 mei 2019 verwachte omvang van de leaseportefeuille.

Interim dividend

Op 12 juni 2019 zal het eerste interimdividend van € 2,50 per aandeel in contanten worden uitgekeerd. Na het vaststellen van de definitieve koopprijs zal, zoals reeds eerder is aangekondigd, een tweede interimdividend van € 1,00 per aandeel in contanten worden uitgekeerd.

Herfinanciering afgerond

De documentatie van de reeds eerder aangekondigde herfinanciering van Stern is op 31 mei 2019 afgerond. Stern Groep kan beschikken over een 3-jarige kredietlijn met een limiet van € 60 miljoen op basis van een borrowing base. De limiet wordt jaarlijks met € 3 miljoen ingeperkt tot uiteindelijk € 54 miljoen.  
Een deel van de opbrengst van de verkoop van de aandelen SternLease is aangewend om de bankschulden met € 20 miljoen terug te brengen.

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 03-06-2019.