Gepubliceerd: 08-04-2020 18:02

Stern Groep N.V. (Stern), beursgenoteerd Nederlands mobiliteitsconcern in automotive retail en services, maakt bekend dat de uitstekende resultaten van Bovemij over 2019 zullen leiden tot een aanzienlijk hogere waardering van het belang van Stern in deze verzekeraar.

Bovemij

Recent zijn de uitstekende resultaten van Bovemij over 2019 bekend geworden. Jaarlijks wordt de waardering van certificaten van aandelen in Bovemij bepaald op basis van een door PwC uitgevoerde waardering.

Als gevolg van die waardering verwacht Stern een aanzienlijk hogere waardering van het belang van 5,06% in Bovemij te boeken in Q1-2020. Voor meer informatie over de (wijze van) waardering van het belang in Bovemij, verwijzen wij naar pagina 122 van het Stern Jaarrapport 2019.

ESF

Recent heeft de Minister van Justitie en Veiligheid ingestemd met het transactievoorstel dat Stern is overeengekomen met het functioneel parket met betrekking tot de sinds medio 2016 lopende zaak rond de in 2009-2010 door Stern aangevraagde ESF-subsidie. Stern had destijds voor het voldoen aan de subsidie-eisen een externe adviseur aangetrokken die belast was met het opzetten van het beleid en het interne administratieve proces. Geconstateerd is dat deze externe adviseur niet zorgvuldig heeft gehandeld, waarvoor Stern verantwoordelijk wordt gehouden. Deze zaak wordt afgedaan door het betalen van € 200.000 aan CJIB, waarvoor reeds een reservering is getroffen ten laste van het resultaat 2019. Deze zaak is de laatste jaren steeds bij de jaarcijfers en de halfjaarcijfers toegelicht en onlangs nog in het Stern Jaarrapport 2019 op pagina 124.  

Impact coronacrisis

De invloed van de coronacrisis op de resultaten zijn gedeeltelijk in kaart gebracht, maar een volledig beeld kan pas worden gegeven nadat de mitigerende werking van de recent gepubliceerde NOW regeling van de overheid in de projecties is verwerkt. Door de in 2019 en begin 2020 gerealiseerde desinvesteringen en kostenbesparingen is de solvabiliteit van Stern stevig en is een zodanig ruime liquiditeitspositie gecreëerd dat zelfs zeer aanzienlijke tegenvallers kunnen worden opgevangen.

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 08.04.2020.