Gepubliceerd: 12-01-2022 18:30

Stern Groep N.V. (Stern), beursgenoteerd Nederlands mobiliteitsconcern in automotive retail en services, maakt bekend dat de Oproeping en de Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering  op 23 februari 2022 vanaf heden zijn te downloaden via de website (www.sterngroep.nl, onder het kopje Investor relations en het subkopje Algemene Vergadering). 

De Buitengewone Algemene Vergadering vindt plaats op 23 februari 2022 ten kantore van Stern Groep, Pieter Braaijweg 6 in Amsterdam-Duivendrecht en vangt aan om 10.00 uur. 

Stern volgt de ontwikkelingen en aanwijzingen van de overheid ten aanzien van het coronavirus op de voet en neemt tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht. Ook zal de minimaal verplichte 1,5 meter afstand tot elkaar worden bewaakt, ten einde aandeelhouders, Raad van Commissarissen, Directie en medewerkers maximaal te beschermen. Toehoorders zullen niet worden toegelaten.

Stern behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om eventuele verdere maatregelen ten aanzien van de Buitengewone Algemene Vergadering te treffen, waaronder maar niet beperkt tot het limiteren van het aantal deelnemers aan de vergadering, dan wel het mogelijk uitstellen van de Buitengewone Algemene Vergadering.

Aandeelhouders wordt verzocht de website (www.sterngroep.nl) regelmatig te raadplegen voor eventuele nadere berichten met betrekking tot de Buitengewone Algemene Vergadering.

Houders van aandelen aan toonder die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, dienen dit uiterlijk woensdag 16 februari 2022, 17:00 uur kenbaar te maken via de Intermediair waar hun aandelen in administratie zijn of via www.abnamro.com/evoting. Voor de vergadering geldt 26 januari 2022 als registratiedatum.

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 12 januari 2022