Gepubliceerd: 16-06-2020 17:10

Stern Groep N.V., beursgenoteerd Nederlands mobiliteitsconcern in automotive retail en services, maakt bekend dat Rob Visser na een samenwerking van vijfentwintig jaar het bedrijf in goed overleg gaat verlaten.

De verkoop van Heron Auto aan Broekhuis in januari j.l., de verkoop van SternLease aan ALD en de in 2019 gerealiseerde optimalisatie van het vestigingennetwerk van Dealergoep Stern zijn voor Stern aanleiding de aansturing van de onderneming te verlichten. Hierop hebben Stern en Rob Visser overeenstemming bereikt over beëindiging van de samenwerking. Rob is directeur van Stern 5 en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de dealeractiviteiten van de merken Opel en Kia (en tot begin januari 2020 ook die van de Heron Auto merken Audi, Seat, Skoda en Volkswagen). Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de centrale onderdelenverkoop en -logistiek van Stern en is hij betrokken bij SternPoint.

Stern dankt Rob voor zijn niet aflatende inzet, warme collegialiteit en professionaliteit en wenst hem veel succes met het voortzetten van zijn loopbaan elders. Rob is Stern dankbaar voor de mooie carrière en de kansen die hij heeft genoten in deze lange periode. De overdracht van de aandachtsgebieden van Rob aan diverse Groepsraadleden zal nog in juni plaatsvinden.

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 16-06-2020.