Gepubliceerd: 16-03-2020 08:59

Stern Groep N.V., beursgenoteerd Nederlands mobiliteitsconcern in automotive retail en services, maakt bekend dat de fusiebesprekingen met Hedin Automotive vanwege de Corona crisis voor onbepaalde tijd zijn opgeschort.

Dit weekend is vanwege de Corona crisis door beide CEO’s besloten de komende periode alle aandacht te concentreren op de eigen ondernemingen. Het al in een vergevorderd stadium verkerende fusieproces wordt opgeschort totdat de invloed van de Corona crisis is uitgewerkt. Stern had al eerder besloten alle noodzakelijke maatregelen te nemen die de sterke balans en liquiditeitspositie maximaal beschermen. Die sterke balans en liquiditeitspositie is onder meer het gevolg van de in 2019 gerealiseerde desinvesteringen tegen per saldo forse boekwinsten. De maatregelen waartoe besloten is zien onder andere op een investeringsstop en verlaging van de voorraden en voorts op diverse verdere kostenbesparingen die de kern van het bedrijf zo min mogelijk aantasten.

Wij zijn ervan overtuigd in een goede positie te verkeren deze Corona crisis het hoofd te kunnen bieden. Wij zijn deze mening toegedaan omdat al geruime tijd is gewerkt aan het verstevigen, flexibiliseren en moderniseren van de onderneming.

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 16-03-2020.