Gepubliceerd: 06-05-2020 18:11

Stern Groep N.V., beursgenoteerd Nederlands mobiliteitsconcern in automotive retail en services, maakt de resultaten bekend over Q1-2020.

In verband met de verkoop van Heron Auto B.V. op 2 januari 2020 worden de vergelijkende cijfers van Heron Auto B.V. (de cijfers inzake 2019) aangemerkt als niet voort te zetten activiteiten. De in dit persbericht opgenomen 2019 cijfers en aantallen zijn voor vergelijkingsdoeleinden hierop pro-forma aangepast.

 Kernpunten

 • Netto omzet Q1-2020 van € 232,8 miljoen is 1,9% hoger (Q1-2019: € 228,4 miljoen)
 • Overige bedrijfsopbrengsten fors hoger als gevolg van netto bate inzake belang in Bovemij
 • In Q1-2020 is de impact van Covid-19 op het resultaat vooral merkbaar in de werkplaatsen en bij schadeherstel, door fors hoger ziekteverzuim vanaf de tweede week van maart
 • Resultaat na belastingen Q1-2020 € 4,2 miljoen (Q1-2019: € 2,9 miljoen)
 • Aantal in Nederland geregistreerde nieuwe personenauto’s komt Q1-2020 met 103.000 eenheden 10,6% lager uit dan Q1-2019. Aantal geregistreerde nieuwe bedrijfsauto’s komt met 19.000 ook lager uit (-18,1%)
 • Marktaandeel Dealergroep Stern personenauto’s met 4,6% iets beter (Q1-2019: 4,5%), marktaandeel bedrijfswagens neemt af tot 6,5% (Q1-2019: 7,3%)
 • Solvabiliteit is per 31 maart 2020: 31,0% (ultimo 2019: 26,6%)
 • Liquiditeit is ruim, van de beschikbare financieringsfaciliteit bij de kredietinstellingen (€ 60 miljoen) wordt slechts beperkt gebruik gemaakt
 • Intrinsieke waarde per aandeel per 31 maart 2020 is € 27,64 (ultimo 2019: € 26,90)
 • Het slotdividend 2019 wordt vastgesteld op € 3,50, dit bedrag is reeds geheel in 2019 uitgekeerd als interim dividend
 • Onze focus blijft onverminderd gericht op de veiligheid van onze medewerkers en klanten

Henk van der Kwast, Directievoorzitter:

De huidige omstandigheden zijn ongekend en maakt iedereen onzeker. Tegen deze achtergrond zijn wij tevreden met het Q1-2020 resultaat en met onze stevige financiële positie als gevolg van desinvesteringen en aanzienlijke kostenbesparingen in 2019. De huidige omstandigheden vragen ook veel van onze medewerkers. Daarom doen wij er alles aan om onze mensen een veilige werkomgeving te bieden. Voor de klanten hebben wij ook diverse acties genomen om hun gezondheid te waarborgen bij bezoek aan onze bedrijven en hen zo optimaal te kunnen blijven bedienen. Bij de getroffen maatregelen zijn de RIVM richtlijnen strikt gevolgd. In aanvulling op de RIVM richtlijnen hebben wij op alle balies plexiglas schermen aangebracht en alle medewerkers die daarvan gebruik willen maken mondmaskers ter beschikking gesteld.”

Klik hier voor het volledige persbericht d.d. 06-05-2020.