Omdat Stern naar een vogelsoort is vernoemd, is het steunen van Vogelbescherming Nederland een voor de hand liggende keuze. Stern steunt specifieke projecten die bijdragen aan verbetering van de leefomgeving van sterns in Nederland.

Small is beautiful

Zoals er grote en klein sterns zijn, zo zijn er sternprojecten in diverse dimensies. Natuurherstel van de Nederlandse Waddenzee, met een oppervlakte van 2.400 km², mag je gerust een groot(s) project noemen. Dat strekt zich dan ook over vele jaren uit. Het moet onder meer leiden tot betere broed- en voedselomstandigheden voor diverse soorten sterns. Een beschermingsproject voor de 1.800 ha grote Hooge Platen in de Westerschelde was van kleinere omvang.

In 2012 werd hier een zandplaat beveiligd tegen oeverafslag. Niet zomaar een zandplaat, maar een belangrijke broedplaats voor grote sterns, visdieven en dwergsterns. Relatief klein van omvang is het in 2015 gefinancierde project voor vier drijvende broedeilanden in de Emerput, een 12 ha groot water nabij Breda.

De eilandjes of “broedpontons” zijn 1,3 m in het vierkant en bieden veilige broedgelegenheid aan kokmeeuwen en visdieven. De kokmeeuwen hebben een beschermende functie voor de zeldzame geoorde fuut die hier als broedvogel voorkomt. Om mensen van al deze vogels te laten genieten, voorziet het project eveneens in de aanleg van een vogelkijkheuvel. Een buitengewoon sympathiek initiatief van de West-Brabantse Vogelwerkgroep, waar Vogelbescherming met de steun van Stern Groep N.V. graag aan bijdraagt.

Projecten om vogels en natuur te beschermen: soms zijn ze groots en meeslepend, soms ook schuilt de kracht in het kleine en geldt het adagium small is beautiful. Bij al die kleine én grote projecten ervaart Vogelbescherming jaarlijks de innige betrokkenheid van Stern Groep N.V.

In een gezamenlijk streven te waken over alles wat van waarde is. En weerloos …


Fotografie: Bendiks Westerink

logo-vogelbescherming