Stern Groep streeft naar een jaarlijks rendement van circa 15% op het eigen vermogen. Dit rendement kan echter, als gevolg van economische omstandigheden, van reorganisatie van minder of slecht renderende bedrijven, van acquisities en van investeringen in de verdere versterking en uitbouw van de organisatie, tijdelijk achterblijven bij de doelstelling.

Voor de onderscheiden activiteiten stelt Stern Groep de volgende minimum solvabiliteitseisen:

  • leaseactiviteiten 12,5%
  • verhuuractiviteiten 20%
  • overige activiteiten 25%