Binnen Stern wordt op verschillende manieren inhoud gegeven aan het thema ‘duurzaam ondernemen’. Stern zoekt continu naar oplossingen die een milieuvriendelijk en/of sociaal voordeel opleveren in combinatie met een direct of indirect financieel voordeel, want alleen dan houden maatregelen ook op lange termijn stand.

In het Jaarrapport 2014 van Stern Groep vindt u een uitgebreide paragraaf over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Energiemanagement

IMG_6768

Sinds 2007 voert Stern een actief beleid om het energieverbruik van haar vastgoedportefeuille terug te dringen. Zo heeft Stern in de gehele organisatie ‘slimme meters’ geplaatst. Dit resulteert in een direct en continu inzicht in de verbruik- en afnameprofielen. Er is een traject gestart met als doel het energieverbruik per locatie nog verder terug te dringen. Op basis hiervan kunnen dan aanpassingen worden gedaan en de resultaten zullen als uitgangspunt dienen voor de andere vestigingen. Om verdere verlaging van het energieverbruik te realiseren worden medewerkers bewust gemaakt van hun invloed op het energieverbruik. Stern heeft als doel om in 2020 het energieverbruik van alle vestigingen op het niveau te hebben gebracht van de in 2014 best presterende vestigingen.

Afvalmanagement

Stern heeft sinds 2006, in samenwerking met een gespecialiseerde partner in afvalmanagement, zeer gericht gewerkt aan het realiseren van grip op afvalstromen en het verbeteren van zijn afvalprestaties. Het programma dat is ingezet heeft niet alleen geleid tot meetbare verbeteringen in de milieuprestaties. Het heeft ook de afvalkosten van Stern beheersbaar gemaakt en jaar op jaar verlaagd.

Duurzame dealer- en schadebedrijven

logo-erkend-duurzaamlogo-duurzaam-reparerenHet certificaat Erkend Duurzaam is in de loop der jaren uitgegroeid tot hét duurzaamheidkeurmerk van de branche. Ieder jaar moet een autobedrijf opnieuw bewijzen dat het voldoet aan de hoge eisen die gesteld worden aan de certificering. Deze eisen hebben onder andere betrekking op de gebieden bedrijfsvoering, energiebesparing, watergebruik, afvalstoffenmanagement, steun aan maatschappelijke projecten en ontwikkelingsmogelijkheden van personeel. Alle Stern Dealers hebben het Erkend Duurzaam certificaat behaald. Daarnaast hebben alle 12 vestigingen van SternSchade het certificaat Milieuvriendelijk van stichting Duurzaam Repareren behaald. Als koploper in de markt van aanbieders van reparaties is SternSchade inmiddels ook aangesloten als partner van stichting Duurzaam Repareren.

In september 2015 zijn ruim negentig vestigingen van Stern Groep opnieuw voor een periode van twee jaar Erkend Duurzaam gecertificeerd. Het betreft de automerkdealers, de universele autobedrijven SternPoint én de schadebedrijven.

Casus afvalmanagement

IMG_1401

Stern vindt duurzaam ondernemen in alle aspecten van de bedrijfsvoering belangrijk. Op het gebied van afvalmanagement laat Stern gebruikte autobanden door een gespecialiseerd bedrijf hergebruiken en recyclen. Nadat de autobanden zijn opgehaald worden alle banden gesorteerd in bruikbare banden en afval-banden. De bruikbare banden worden gekeurd voor de verkoop. Bruikbare banden kunnen verkocht worden naar de profielmarkt (autoband komt voor 2e maal onder een auto) of naar de loopvlak vernieuwingsmarkt (autoband krijgt een nieuw loopvlak). Ongeveer 25% van de binnenkomende banden krijgt op deze manier een nieuwe bestemming. Het overige deel van de banden wordt vermaald in een shredder, het restmateriaal is zeer geschikt voor de granuleerindustrie. Daar wordt het teruggebracht tot de oorspronkelijke grondstoff en: granulaat, staal en linnen. Dit zijn weer nieuwe grondstoff en voor tal van producten. Denk hierbij aan speel- of stalmatten, asfalt of het instrooien van sportvelden.

Lees over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het Jaarrapport >>