Omdat Stern naar een vogelsoort is vernoemd, is het steunen van Vogelbescherming Nederland een voor de hand liggende keuze. Stern steunt specifieke projecten die bijdragen aan verbetering van de leefomgeving van sterns in Nederland.

Veilig thuiskomen

Woonruimte, voldoende eten en een veilige plek om je kinderen groot te brengen. De eerste levensbehoeften voor vogels zijn niet zo heel veel anders dan voor mensen. Neem onze bekendste stern, de visdief. Zijn verlanglijstje oogt bescheiden, als hij in het voorjaar terugkeert naar de Lage Landen. Een onbegroeid eilandje als huisvesting, vrij van landroofdieren en met goed zicht om roofvogels tijdig op te merken. En graag visrijk water nabij. Het klinkt simpel, maar vanzelfsprekend is het niet. De sterns zijn goed op weg de klap te boven te komen van de watervervuiling in de jaren zestig en zeventig. Maar een definitief herstel van de Nederlandse populatie stagneert.

Met steun van Stern kan Vogelbescherming Nederland hier zinvol werk verrichten. Zoals op Noord-Beveland, waar we de voor Zeeland zo karakteristieke inlagen vinden. Dat zijn laaggelegen, natte, binnendijkse gebieden met grote natuurwaarden. Eén van deze inlagen heet de Oesterput. Een prachtlocatie voor visdieven, maar geschikte nestplaatsen ontbreken. Daarin is nu voorzien met de aanleg van een innovatief broedeiland op een drijvende, onderhoudsarme constructie. Dit project is in 2016 gerealiseerd door Vogelbescherming Nederland, Stichting Kustbroedvogelfonds en Stichting Het Zeeuwse Landschap. Bij succes kan deze constructie ook elders worden toegepast. Vooral bij situaties waar natuurlijke dynamiek is getemd en eilanden (te) snel begroeid raken, en daardoor ongeschikt zijn voor visdieven.

Dankzij Stern konden we in 2016 de visdieven ook elders goed van dienst zijn. In samenwerking met Natuurmonumenten zijn drie eilandjes in het Eemmeer grondig aangepakt. Van oudsher broedden hier visdieven, maar door begroeiing raakten de eilandjes ongeschikt als nestplaats. De vegetatie is nu grotendeels met wortel en al verwijderd. Op de zandige ondergrond is vervolgens een laag schelpen aangebracht. Dat oogt dus weer als een ideale nestplaats voor visdieven. De verwachtingen zijn dan ook hooggespannen.

De visdieven keren in het voorjaar van 2017 terug uit het zuiden. Keuren ze de eilandjes goed, en worden er weer kolonies gevestigd? We houden het in de gaten. Eén ding is zeker: Stern en Vogelbescherming staan gezamenlijk voor een goede aankomst op de plaats van bestemming. Thuis of op het nest.

logo-vogelbescherming