Veilig thuiskomen

Stern en Vogelbescherming Nederland weten elkaar al vele jaren te vinden en te inspireren. Niet alleen in de bescherming van die wonderschone en kwetsbare vogelfamilie van sterns. Beide partners delen ook een toekomstgerichte werkwijze en schuwen innovaties allerminst. In 2018 kreeg dat gestalte door een bijdrage van Stern aan een innovatief broedeiland voor grote sterns in het Haringvliet. Niet zomaar een eiland van opgespoten zand, maar een kunstmatig, drijvend én mobiel broedeiland. Nu gaat er niets boven puur natuur, maar voor deze ‘kunstgreep’ was goede reden. Dat heeft alles te maken met de recente ontwikkelingen in dit ZuidHollandse water. Tot 1970 hadden Rijn en Maas hier vrije uitloop naar de Noordzee. Met de komst – om begrijpelijke veiligheidsredenen – van de Haringvlietdam en gelijknamige sluizen werd deze zeearm getemd en van alle dynamiek ontdaan, met grote nadelige effecten voor de natuur. Eind 2018 werd een eerste stap gezet naar natuurherstel door de sluizen af en toe op een kier te zetten. Zo krijgt het Haringvliet weer iets van getijde, mengt zoet met zout water en vinden vissen weer de mogelijkheid van en naar zee te trekken. 

Samen met vijf andere natuurorganisaties voert Vogelbescherming een groots en omvangrijk project uit om de Haringvliet natuur flink op te waarderen.Via een bijzonder vogelobservatorium bij Stellendam (gereed in 2019) komt deze natuur ook dicht bij de mensen. In dezelfde zuidwesthoek van het Haringvliet is in 2018 het Sternbroedeiland aangelegd, een constructie van kunststof elementen met een toplaag van grind en schelpen. Drijvend, zodat het met de hernieuwde getijdebeweging kan meedeinen. Mobiel, om het naar bevinding naar de voor sterns meest optimale locatie te kunnen verplaatsen. En vrijwel onderhoudsvrij en niet toegankelijk voor grondpredatoren. Het jaar 2019 zal uitwijzen of het de grote sterns – en wie weet andere vogelsoorten van de kust – behaagt. Dergelijke eilanden hebben elders al hun waarde bewezen en dat stemt hoopvol. Zo blijven Stern en Vogelbescherming Nederland elkaar vinden, innovatief én toekomstgericht.

logo-vogelbescherming