Profiel

Stern Groep N.V. is een van de grootste automotiveconcerns in Nederland en marktleider op het gebied van automobiliteit. Stern is beursgenoteerd, financieel sterk en realiseert met ruim 2.200 medewerkers een omzet van meer dan € 1.000 miljoen op jaarbasis. De aandelen van Stern Groep N.V. zijn genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam.

Stern vertegenwoordigt met Dealergroep Stern 21 toonaangevende automerken en is daarnaast in toenemende mate actief op het gebied van financiële en andere mobiliteitsdiensten. Stern beschikt nagenoeg over landelijke dekking in Nederland met een focus op de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Groningen en Drenthe. Stern stelt zich tot doel de meest gewaardeerde en aanbevolen mobiliteitspartner van Nederland te worden.

De kernactiviteiten van Stern Groep zijn gegroepeerd in drie afzonderlijke divisies:

Dealergroep Stern

Dealergroep Stern vertegenwoordigt meerdere toonaangevende merken en omvat thans circa 85 verkooppunten.

Bekijk alle merken »

Stern Mobility Solutions

Stern Mobility Solutions richt zich uitsluitend op automerkonafhankelijke (financiële) mobiliteitsproducten en -diensten voor de middelgrote en kleinzakelijke en particuliere markt, het beheer van de autodossiers van SternLease, SternPartners, SternRent en SternGarant en op de administratie van de SternMobility Card.

Bekijk het Stern Mobility jaarrapport 2017 »

Stern Car Services

Stern Car Services streeft naar landelijke dekking met circa 25 vestigingen onder de naam SternPoint (voorheen SternSchade). Met ingang van 1 januari 2017 omvat het ook de activiteiten van SternTec op het gebied van bedrijfswageninrichting. SternLogistiek en SternParts zijn als nieuwe businessinitiatieven recentelijk aan de divisie toegevoegd.

Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

structuur

Stern Groep De Directie draagt verantwoordelijkheid voor het algemeen beleid, de financiering en de strategie van de groep. 

Stern CAR staat voor controlling, analysis en reporting. Stern CAR verzorgt de maand-, kwartaal- en jaarrapportages van de groep, coördineert met de accountant de jaarlijkse audit, is het eerste aanspreekpunt voor financiële en fiscale aangelegenheden en coördineert het cash management. Daarnaast worden proces- en beheerverbeteringen begeleid, waaronder programma’s voor het verbeteren van de werkplaatsproductiviteit en voor het optimaliseren van het gebruik van werkkapitaal. Als zich acquisitiekansen voordoen wordt Stern CAR ingezet voor due diligence-werkzaamheden.

Stern CRM bewerkt de grootzakelijke markt met alle producten en diensten van Stern en vormt de verbinding tussen de grote leasemaatschappijen en de groepsmaatschappijen van Stern. Stern CRM staat voor communicatie, relatiebeheer en marketing en neemt ook de organisatie en de coördinatie van de (data)marketing en communicatie van de gehele groep voor zijn rekening.

Stern HRM ontwikkelt en formuleert HRM-strategieën, -beleid en -procedures, coördineert en heeft de leiding over de implementatie van HRM-beleid en -procedures voor de gehele groep. Stern HRM heeft tevens een toezichthoudende rol, vooral bij het naleven van de vastgestelde procedures en kwaliteitsnormen, en is verantwoordelijk voor optimaal werkende HRM-systemen en -processen. Stern HRM ondersteunt, adviseert en faciliteert voorts het primaire proces op personeelsgebied bij de decentrale personeelsafdelingen van de groep.

Stern ICT zorgt ervoor dat de ICT-omgeving en -dienstverlening functioneel, consistent en betrouwbaar zijn en dat de ICT-kosten actief worden bewaakt. Onder ICT wordt verstaan de computer- en communicatiehardware en -infrastructuur van Stern. Stern ICT houdt zich tevens bezig met verdere professionalisering van de ICT van de groep, waaronder beveiliging, cloudoplossingen en data continuity.

Stern SLC staat voor secretariaat, legal & compliance. Stern SLC heeft een adviserende, coördinerende en ondersteunende rol bij uiteenlopende juridische vraagstukken van zowel de Directie als de werkmaatschappijen van Stern. Stern SLC is tevens het aanspreekpunt voor alle compliancegerelateerde vraagstukken binnen de groep en ziet toe op de naleving van reglementen. Tot slot voert Stern SLC het secretariaat van de vennootschap.

Stern VGM verzorgt het beheer van de eigen en gehuurde vastgoedportefeuille van Stern. De werkzaamheden variëren van regulier onderhoud tot het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen, van het coördineren van verbouwingen tot het begeleiden van complete nieuwbouwprojecten. Stern VGM ondersteunt en coördineert alle huisvestingsen bouwtechnische zaken van de groep en onderhoudt de contacten met de betrokken externe leveranciers.

Dealergroep Stern vertegenwoordigt 21 veelal toonaangevende merken en omvat thans circa 85 verkoop- en servicepunten.

Stern Mobility Solutions richt zich uitsluitend op automerkonafhankelijke (financiële) mobiliteitsproducten en -diensten voor zowel middelgrote als kleine bedrijven en particulieren. Tevens beheert het de autodossiers van SternLease, SternPartners, SternRent, SternGarant en de SternMobility Card. Daarnaast maakt sinds 1 januari 2018 Mango Mobility deel uit van Stern Mobility Solutions.

Stern Car Services streeft naar landelijke dekking voor autoschadeherstel met circa 25 vestigingen onder de naam SternPoint. SternPoint omvat ook de activiteiten van SternTec op het gebied van bedrijfswageninrichting. SternLogistiek en SternParts zijn tevens onderdeel van Stern Car Services.

kaart-stern2