In de afgelopen decennia is de automotivemarkt geëvolueerd onder invloed van de digitalisering van de samenleving en de toenemende overheidsregulering op het gebied van milieu, fiscaliteit en marktordening. In het licht van deze ontwikkelingen is het zaak effectief in te spelen op nieuw consumentengedrag. Dat vraagt een sterke, eigen focus op de automobilist. De toenemende invloed en macht van de consument dwingen ook Stern om beter naar hem/haar te luisteren en daarmee ‘marktfocus’ op een eigentijdse en tegelijk authentieke wijze inhoud te geven.

Toon meer