Stern kijkt verder dan zijn winst- en verliescijfers en besteedt bewust aandacht aan de gevolgen van zijn bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu op korte én op langere termijn. Stern zoekt primair naar duurzame oplossingen die een sociaal en/of milieuvriendelijk voordeel opleveren in combinatie met een direct of indirect financieel voordeel. Daarnaast wenst Stern een actief duurzaamheidsbeleid te voeren dat verder gaat dan wat wet- en regelgeving voorschrijft.

stakholdersdialoog

Stakeholdersdialoog

Stern betrekt zijn stakeholders altijd nauw bij de vorming en verdere ontwikkeling van zijn MVO-beleid.

Lees meer »

Materialiteitsmatrix

materialiteitsmatrix-small

De materiële en niet-materiële topics van Stern.

Bekijk materialiteitsmatrix »

materielethemas

Materiële topics

Bekijk de doelstellingen en toelichting van de materiële topics.

Bekijk de materiële topics »