Omschrijving

Erkend Duurzaam wordt uitgevoerd door het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM), namens de stakeholders BOVAG, RAI Vereniging, FOCWA Schadeherstel en STIBA. De audits worden uitgevoerd door ARN, het onafhankelijke Nederlandse expertisecentrum voor recycling in de mobiliteitsbranche. Erkend Duurzaam is in de loop der jaren uitgegroeid tot hét duurzaamheidskeurmerk van de branche.

Boundary

Directieteam, divisiedirectie, duurzaamheidsambassadeurs, vestigingsmanagement.

Managementaanpak

Stern is t/m juni 2019 gecertificeerd door het Instituut Duurzame Mobiliteit (IvDM). De zogenaamde Erkend Duurzaam Plus-certificering en de aanbevelingen die volgden uit de audits in 2017 werden centraal door Stern Facilitair gecoördineerd en gevolgd. Waar mogelijk zijn verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd. Per bedrijfsonderdeel is een duurzaamheidsambassadeur aangesteld die de audits begeleidt en toeziet op uitvoering van de verbeterplannen. De resultaten, aanbevelingen, verbeterplannen en -acties worden besproken met het management.

Doel, KPI of beschrijving

Iedere vestiging beschikt over een Erkend Duurzaam Plus-certificaat

Materialiteit

Externe en onafhankelijke toetsing van de mate waarin Stern aantoonbaar duurzaamheid en MVO in zijn bedrijfsvoering heeft doorgevoerd.

Toelichting resultaat

De verbeteracties die voortkwamen uit de audits in 2017 zijn meegenomen in de plannen van aanpak die Stern in 2018 in het kader van de EU Energy Efficiency Directive per vestiging heeft ingediend bij de verschillende Omgevingsdiensten. Van alle vestigingen zijn de Erkende maatregelen in kaart gebracht en is bepaald of het maatregelen betreffen met een natuurlijk of een zelfstandig moment van uitvoering.