Omschrijving

Erkend Duurzaam wordt uitgevoerd door het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM), namens de stakehol- ders BOVAG, RAI Vereniging, FOCWA Schadeherstel en STIBA. De audits worden uitgevoerd door ARN, het onafhankelijke Nederlandse expertisecentrum voor recycling in de mobili- teitsbranche. Erkend Duurzaam is in de loop der jaren uitgegroeid tot hét duurzaamheidskeurmerk van de branche.

Boundary

Directie, Groepsraad, duurzaamheids- ambassadeurs, vestigingsmanagement.

Managementaanpak

De Erkend Duurzaam-certificering en de aanbevelingen die volgen uit de audits worden centraal door Stern Facilitair gecoördineerd en gevolgd. Waar nodig worden verbeter- plannen opgesteld en uitgevoerd. Per bedrijfsonderdeel is een duurzaamheidsambassadeur aangesteld die de audits begeleidt en verbeterplannen uitvoert. De resultaten, aanbeve- lingen, verbeterplannen en -acties worden besproken met het management.

Doel, KPI of beschrijving

Iedere vestiging beschikt over een Erkend Duurzaam Plus certificaat.

Materialiteit

Externe en onafhankelijke toetsing van de mate waarin Stern aantoonbaar duurzaamheid en MVO in zijn bedrijfsvoering heeft doorgevoerd.

Toelichting resultaat

Alle Stern-vestigingen hebben in 2017 het Erkend Duurzaam Plus-certificaat behaald, waarmee Stern voldoet aan de European Energy Directive. De certificering loopt tot 30 juni 2019. In de Erkend Duurzaam Basis-scan worden zes thema’s beoordeeld: bedrijfs- voering, communicatie, inkoop, personeel, financiën en verkoop. Erkend Duurzaam Plus richt daarnaast de aandacht op het terugdringen van energie- en afvalstromen om de milieubelasting van het bedrijf te verminderen en tegelijkertijd ook kosten te beheersen en te besparen.