Omschrijving

Sinds 2009 kunnen autobedrijven een Erkend Duurzaam-certificaat verkrijgen wanneer zij aantoonbaar duurzaamheid en MVO in hun bedrijfsvoering hebben doorgevoerd. De organisatie van Erkend Duurzaam ligt bij het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM), dat namens de stakeholders BOVAG, RAI Vereniging, FOCWA Schadeherstel en STIBA het Erkend Duurzaam-programma uitvoert. De onafhankelijke beoordeling is in handen van ARN, het Nederlandse expertisecentrum voor recycling in de mobiliteitsbranche. In de Erkend Duurzaam-scan worden zes thema’s beoordeeld: bedrijfsvoering, communicatie, inkoop, personeel, financiën en verkoop. Deze thema’s zijn onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering, waar zij invloed hebben op mensen binnen en buiten de onderneming, op het (leef)milieu en op economische effecten van de goederen en diensten die worden geleverd. Het certificaat Erkend Duurzaam is in de loop der jaren uitgegroeid tot hét duurzaamheidskeurmerk van de branche.

Boundary

Directie, Groepsraad, duurzaamheidsambassadeurs en vestigingsmanagement.

Managementaanpak

De Erkend Duurzaam-certificering wordt centraal door Stern Facilitair gecoördineerd en gemonitord. In iedere cluster bereidt de duurzaamheidsambassadeur de certificering voor en begeleid de audits. De resultaten en aanbevelingen worden besproken door het management. Waarnodig worden verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd.

Doel, KPI of beschrijving

Iedere Sternvestiging beschikt over een Erkend Duurzaam-certificaat.

Grote vestigingen behalen een Erkend Duurzaam Plus-certificaat inclusief EED-module, waarmee bedrijven aantonen te voldoen aan de European Energy Directive (EED).

Materialiteit

Externe en onafhankelijke toetsing van de mate waarin Stern aantoonbaar duurzaamheid en MVO in zijn bedrijfsvoering heeft doorgevoerd.

Toelichting resultaat

Alle Stern-vestigingen zijn Erkend Duurzaam-gecertificeerd tot en met 31 oktober 2017. In 2016 zijn versneld elf grote vestigingen opnieuw geauditeerd en hebben een Erkend Duurzaam Plus-certificaat inclusief EED-module behaald. Voor 30 juni 2017 zullen nog eens 32 grote vestigingen dit uitgebreidere certificeringstraject hebben doorlopen. Hiermee voldoet Stern aan de European Energy Directive.