Omschrijving

De mate waarin klanten aangeven tevreden te zijn over de dienst- verlening van Stern-bedrijven.

Boundary

Directie, Groepsraad, vestigings- management, importeurs, klanten.

Managementaanpak

De tevredenheid van klanten wordt al jaren gemeten door middel van enquêtes die worden afgenomen in opdracht van importeurs en/of door eigen enquêtes en in toenemende mate door externe onafhankelijke specialisten. Rapportages over klanttevredenheid worden besproken met het management en worden ingezet voor verdere verbetering van de dienstverlening. Een kritische review of een rapportcijfer 7 of lager wordt direct opgevolgd door het betreffende bedrijfsonderdeel. Dit met als doel te achterhalen hoe we de tevreden- heid van de betreffende klant alsnog kunnen verbeteren.

Doel, KPI of beschrijving

Klanten wordt gevraagd hun algemene tevredenheid uit te drukken in een cijfer tussen 1 (zeer ontevreden) en 10 (zeer tevreden). Stern-bedrijven streven naar een 8,5 of hoger. De vraag naar de algemene tevredenheid wordt gesteld in enquêtes die bedrijven uitsturen of naar aanleiding van reviews die door klanten zijn geschreven.

Materialiteit

Zowel Stern als stakeholders vinden klanttevredenheid een belangrijke graadmeter voor het duurzame succes van de onderneming.

Toelichting resultaat

Door de verschillende merken die door Dealergroep Stern worden gevoerd en door de verscheidenheid aan producten en diensten verschilden in 2017 de gehanteerde methodieken om klanttevredenheid te meten. Over 2017 rapporteert Stern om die reden de resultaten per bedrijf.

Topicspecifieke disclosure

Bedrijfsnaam  Rapportcijfer 2016  Rapportcijfer 2017 Type (aantal) Gemeten door onafhankelijke derde
SternRent 9,0 9,0  Review (1.356)
SternPoint 8,9 8,4  Review (866)
SternLease1 7,7  Review (57)
Stern Auto 9,0 8,8  Review (1068)
Arend Auto 8,8 8,1  Review (4.097)
Ardea Auto2 4/5 4/5  Review (1.341)  
Heron Auto 9,1 8,7  Enquête (79)  
Havik Auto 9,2 9,2  Enquête (307)  
Durmi Auto 9,3 9,2  Enquête (462)  
Svala Auto3  
Vireo Auto 8,5 8,6  Enquête (5.597)
Jager Auto3  

1 - SternLease is gebaseerd op feedback gepubliceerd op www.autolease.tevreden.nl.
2 - Ardea Auto vraagt klanten die de website bezoeken hun algemene tevredenheid uit te
drukken op een vijfpuntsschaal.
3 - Google-reviews: Svala Auto heeft een score van 4,6 met 123 reviews. Jager Auto heeft
een score van 4,5 met 18 reviews (beide op basis van een vijfpuntsschaal).