Omschrijving

De mate waarin medewerkers aangeven gelukkig en content te zijn met hun werk en daarbij behorende omgeving.

Boundary

Directie, Clusterdirectie, Stern HRM en leidinggevenden.

Managementaanpak

Stern maakt een transitie van een traditionele dealerholding naar een moderne onderneming. Dit heeft geleid tot integratie van bestaande decentrale personeelsafdelingen onder leiding van een directeur HRM. In 2017 is het gevoerde personeelsbeleid verder geharmoniseerd en geprofessionaliseerd. Door middel van een onderzoek naar de betrokkenheid van medewerkers verwacht Stern het succes van het gevoerde beleid te toetsen en waar nodig bij te stellen.

Doel, KPI of beschrijving

In 2017 is een onderzoek naar de betrokkenheid van medewerkers voorbereid. In de loop van 2018 zal deze nulmeting door een onafhankelijk extern bureau worden uitgevoerd bij alle bedrijven van Stern.

Materialiteit

Een tevreden medewerker zal Stern minder snel vrijwillig verlaten. Ook medewerkersbetrokkenheid, de mate waarin medewerkers betrokken zijn bij hun werk én Stern, is belangrijk. Enthousiaste en loyale medewerkers vormen het vliegwiel voor onze organisatie. Zij stralen hun bevlogenheid uit richting onze klanten, wat de relatie ten goede komt en aantoonbaar zorgt voor een hogere klantloyaliteit. Medewerkerstevredenheid en -loyaliteit meten zorgt ervoor dat we in kaart brengen hoe onze medewerkers in hun vel zitten, hetgeen vervolgens het startpunt vormt om vanuit te gaan verbeteren.

Toelichting resultaat

Stern wil inzicht krijgen in de werkbeleving van medewerkers en hun tevredenheid, betrokkenheid, bevlogenheid, loyaliteit, motivatie en klantgerichtheid. Naast deze duidelijke doelstellingen is het belangrijk dat het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek binnen de organisatie breed wordt gedragen.