Omschrijving

De mate waarin medewerkers aangeven gelukkig en content te zijn met hun werk en daarbij behorende omgeving.

Boundary

Directieteam, divisiedirectie, Stern HRM en leidinggevenden.

Managementaanpak

De integratie van de personeelsafdelingen is afgerond en het gevoerde personeelsbeleid is verder geharmoniseerd en geprofessionaliseerd. Door middel van een onderzoek naar de betrokkenheid van medewerkers verwacht Stern het succes van het gevoerde beleid te toetsen en waar nodig bij te stellen.

Doel, KPI of beschrijving

In 2017 is een onderzoek naar de betrokkenheid van medewerkers voorbereid. In 2018 is deze nulmeting door een onafhankelijk extern bureau uitgevoerd bij alle bedrijven van Stern.

Materialiteit

Een tevreden medewerker zal Stern minder snel vrijwillig verlaten. Hierbij zijn zowel de medewerkersbetrokkenheid als de mate waarin medewerkers betrokken zijn bij hun werk én Stern belangrijk. Enthousiaste en loyale medewerkers vormen het vliegwiel voor onze organisatie. Zij stralen hun bevlogenheid uit richting klanten. Dit komt niet alleen de relatie ten goede, maar zorgt aantoonbaar voor een hogere klantloyaliteit. Het meten van medewerkerstevredenheid en -loyaliteit zorgt ervoor dat Stern gedetailleerd inzicht ontwikkelt in hoe medewerkers in hun vel zitten. Dit vormt vervolgens het startpunt voor verdere verbetering.

Toelichting resultaat

Stern wil inzicht krijgen in de werkbeleving van medewerkers en hun tevredenheid, betrokkenheid, bevlogenheid, loyaliteit, motivatie en klantgerichtheid. Naast deze duidelijke doelstellingen is het belangrijk dat het Medewerker Onderzoek binnen de organisatie breed wordt gedragen. In het Verslag van de Directie op pagina 42 staat een uitgebreide toelichting over het Medewerker Onderzoek.