Omschrijving

De mate waarin Stern op de arbeidsmarkt wordt gezien als een aantrekkelijke werkgever.

Boundary

Directie, Groepsraad, Stern HRM en leidinggevenden.

Managementaanpak

De harmonisatie en verdere professionalisering van HRM zullen in 2017 leiden tot een onderzoek naar de reputatie van Stern in de arbeidsmarkt. Op basis van deze nulmeting zal vervolgens een doelstelling voor 2018 worden bepaald. Het streven is om in de automotivebranche favoriet te worden.

Doel, KPI of beschrijving

Stern streeft naar een gemiddeld verzuimpercentage dat lager is dan het gemiddelde verzuimpercentage in de branche (jaarlijks gepubliceerd door branchevereniging BOVAG in april). Speciale aandacht is er voor het lange ziekteverzuim. Over 2017 zal Stern ook het aantal ziektedagen rapporteren.

Materialiteit

Het aantrekken van de beste talenten is voor Stern van groot belang om de komende jaren succesvol te kunnen zijn. In deze tijd van snel wisselende marktomstandigheden en flexibeler dienstverbanden is het zijn van een aantrekkelijke werkgever belangrijker dan ooit. Talenten hebben immers veel keuze bij het vinden van de juiste werkgever. Stern wil door meer openheid en bekendheid onder een groeiende groep talenten zijn kansen vergroten.

Toelichting resultaat

In 2016 is de website werkenbijstern.nl uitgebreid om een beter beeld te geven van de onderneming en de vacante posities.