Omschrijving

De mate waarin Stern op de arbeidsmarkt wordt gezien als een aantrekkelijke werkgever.

Boundary

Directie, Groepsraad, Stern HRM en leidinggevenden.

Managementaanpak

Stern maakt een transitie van een traditionele dealerholding naar een moderne onder- neming. Dit heeft geleid tot de integratie van de decentrale personeelsafdelingen onder leiding van een directeur HRM. Het personeelsbeleid is verder geharmoniseerd en geprofessionaliseerd. Eind 2017 is tevens een corporate recruiter aangesteld om alle Stern-bedrijven bij te staan bij het tijdig vervullen van de openstaande vacatures en het vinden van nieuwe gemotiveerde collega’s.

Doel, KPI of beschrijving

Het voorgenomen onderzoek naar het imago van Stern als werkgever heeft niet plaatsgevonden en zal nu in 2018 plaatsvinden. De krapte op de arbeidsmarkt heeft ons doen besluiten een corporate recruiter aan te stellen.

Materialiteit

De arbeidsmarkt is aan het kantelen, er is vergrijzing en schaarste aan kwalitatief goed personeel. Om ervoor te zorgen dat de beste medewerker bij Stern gaat werken, is het belangrijk om als Stern zichtbaar te zijn en als aantrekkelijk werkgever te worden gezien. De economische vooruitzichten zorgen ervoor dat het in de toekomst alleen maar moeilijker zal worden gemotiveerd technisch personeel aan te trekken. Binnen de dealer- en schadebedrijven is de krapte op de arbeidsmarkt merkbaar en zijn vacante posities moeilijk vervulbaar. Uniformiteit draagt bij aan een professionele uitstraling naar de arbeidsmarkt en het imago van Stern.

Toelichting resultaat

Binnen HRM zijn diverse prioriteiten gesteld in het recruitmentbeleid. De website werkenbijstern.nl zal in 2018 worden vernieuwd en standaardisatie van het administratieve sollicitatieproces moet het management ondersteunen bij het efficiënt werven en selecteren van de juiste medewerkers. Daarnaast is het bouwen aan een sterk Stern-merk cruciaal om de concurrent voor te blijven en de sollicitant voor Stern te winnen.