Omschrijving

Het aantal leerlingen dat binnen Stern-bedrijven actief is.

Boundary

Directieteam, Clusterdirectie, Stern HRM en leidinggevenden.

Managementaanpak

Het huidige niveau van leerlingen en stagiaires vormt het uitgangspunt voor een te organise- ren nulmeting met als doel het personeelsbestand verder te verjongen. De doelstelling voor 2018 is minimaal hetzelfde aantal leerlingen, waarbij verder ingezoomd zal worden op de verschillende gewenste vaardigheden per cluster.

Doel, KPI of beschrijving

Per 31 december 2017 waren 120 leerlingen in dienst die een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL- opleiding) volgen. Daarnaast waren er 60 stagiaires via een Beroeps Opleidende Leerweg (BOL-opleiding) werkzaam.

Materialiteit

Verjonging is essentieel voor Stern. Er is namelijk al jaren sprake van vergrijzing in de sector. Veel Stern-vestigingen zijn een erkend leerbedrijf en de leermeesters binnen Stern dragen al jaren kennis en vakmanschap over op jonge monteurs en schadeherstellers. Stern biedt zowel plaats aan leerlingen die een BBL- of BOL-opleiding volgen. BBL-leerlingen hebben bij Stern als erkend leerbedrijf een betaalde baan voor vier dagen per week, leren in de praktijk en gaan een dag per week naar school. BOL-stagiaires gaan vier dagen naar school en lopen een dag per week stage.

Toelichting resultaat

Stern is met een groot aantal vestigingen in de regio Amsterdam sinds enkele jaren lid van NexTechnician, een regionaal opleidingsinitiatief waarin scholen, bedrijfsleven en de gemeente Amsterdam werken aan een blijvende betere aansluiting tussen de opleidingen en de arbeidsmarkt in de automobielsector. Stern heeft in 2017 onderzocht of soortgelijke initiatieven kunnen worden opgezet in de regio Utrecht/Den Haag/Rotterdam. Dit is echter nog niet tot concrete plannen gekomen. Ook is er samenwerking gezocht met de IVA Business School voor het aantrekken van jonge mbo’ers of hbo’ers voor commerciële functies. Stern wil een actief beleid voeren om via voorlichting op scholen jongeren te interesseren voor de automobielbranche en de beste talenten aan zich te binden.