Omschrijving

Het aantal leerlingen dat binnen Stern-bedrijven actief is.

Boundary

Directie, Groepsraad, Stern HRM en leidinggevenden.

Doel, KPI of beschrijving

De harmonisatie en verdere professionalisering van HRM zullen in 2017 leiden tot een betrouwbaar inzicht in het aantal leerlingen dat binnen Stern actief is. Op basis van deze nulmeting zal vervolgens een doelstelling voor 2018 worden bepaald.

Materialiteit

Verjonging is essentieel voor Stern. Er is namelijk al jaren sprake van vergrijzing in de sector. Veel Sternvestigingen zijn een erkend leerbedrijf en de leermeesters binnen Stern dragen al jaren kennis en vakmanschap over op jonge monteurs en schadeherstellers. Stern biedt plaats aan leerlingen die een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL)-opleiding volgen. Zij hebben een betaalde baan bij Stern als erkend leerbedrijf en gaan één dag per week naar school.

Toelichting resultaat

Stern is met een groot aantal vestigingen in de regio Amsterdam sinds enkele jaren lid van NexTechnician, een regionaal opleidingsinitiatief waarin scholen, bedrijfsleven en gemeente werken aan een blijvend betere aansluiting tussen de opleidingen en de arbeidsmarkt in de automotivesector. Stern zal in 2017 onderzoeken of soortgelijke initiatieven kunnen worden opgezet in de regio Utrecht/ DenHaag/Rotterdam. Tevens is in 2016 samenwerking gezocht met IVA Business School voor het aantrekken van jonge mbo’ers of hbo’ers voor commerciële functies.