Omschrijving

Het aantal leerlingen dat binnen Sternbedrijven actief is.

Boundary

Directieteam, divisiedirectie, Stern HRM en leidinggevenden.

Managementaanpak

Het niveau van leerlingen en stagiair(e)s van 2017 vormt de nulmeting met als doel het personeelsbestand verder te verjongen. De doelstelling voor 2019 is minimaal hetzelfde aantal leerlingen, waarbij verder ingezoomd zal worden op de verschillende gewenste vaardigheden per cluster

Doel, KPI of beschrijving

Per 31 december 2018 waren 144 leerlingen in dienst die een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL-opleiding) volgen (2017: 120). Daarnaast waren er 45 stagiair(e)s via een Beroeps Opleidende Leerweg (BOL-opleiding) werkzaam.

Materialiteit

Verjonging is essentieel voor Stern. Er is namelijk al jaren sprake van vergrijzing in de sector. Veel Stern-vestigingen zijn een erkend leerbedrijf en de leermeesters binnen Stern dragen al jaren kennis en vakmanschap over op jonge monteurs en schadeherstellers. Stern biedt zowel plaats aan leerlingen die een BBL- of BOL-opleiding volgen. BBL-leerlingen hebben bij Stern als erkend leerbedrijf een betaalde baan voor vier dagen per week, leren in de praktijk en gaan één dag per week naar school. BOL-stagiair(e)s gaan vier dagen naar school en lopen één dag per week stage.

Toelichting resultaat

Stern is met een groot aantal vestigingen in de regio Amsterdam sinds enkele jaren lid van NexTechnician, een regionaal opleidingsinitiatief waarin scholen, bedrijfsleven en de gemeente Amsterdam werken aan een blijvende betere aansluiting tussen de opleidingen en de arbeidsmarkt in de automobielsector. NexTechnician heeft ook in 2018 onderzocht of soortgelijke initiatieven kunnen worden opgezet in de regio Utrecht/Den Haag/Rotterdam. Op Rotterdam na is dit echter nog niet tot concrete plannen gekomen. Ook is er samenwerking gezocht met de IVA Business School voor het aantrekken van jonge mbo’ers of hbo’ers voor commerciële functies. Stern wil een actief beleid voeren om via voorlichting op scholen jongeren te interesseren voor de automobielbranche en de beste talenten aan zich te binden.