Omschrijving

De mate waarin Stern investeert in zijn personeel.

Boundary

Directieteam, divisiedirectie, Stern HRM en leidinggevenden.

Managementaanpak

Of organisaties overleven of niet hangt af van de mate waarin deze in staat zijn zich aan te passen aan steeds veranderende externe en interne omstandigheden. Stern hanteert het 70:20:10 model (70% learning on the job, 20% samenwerking en interactie en 10% training en opleiding). Trainingen zijn bedoeld om productkennis op peil te houden, op te halen of te verdiepen. Deze trainingen worden door importeurs geïnitieerd en op gezette tijden door medewerkers van Dealergroep Stern gevolgd. Ook e-learningmodules om verkoopadviseurs te trainen worden ingezet. Daarnaast worden opleidingen aangeboden voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Doel, KPI of beschrijving

Stern stelt zich ten doel de investering die het doet in de training en opleiding van zijn personeel in kaart te hebben, evenals het aantal dagen dat medewerkers hieraan besteden. Hiertoe dient een nulmeting plaats te vinden waarna een specifieke KPI kan worden vastgesteld.

Materialiteit

Markt- en productontwikkelingen vereisen dat Stern-medewerkers voortdurend leren. Verwachtingen van klanten veranderen snel, net als hun gedrag. Ook de producten en diensten die Stern levert ontwikkelen zich in rap tempo. Trainingen en opleidingen hebben tot doel te zorgen voor de juiste kennis en vaardigheden bij medewerkers om ondanks de veranderingen succesvol te blijven. Stern hecht veel belang aan de ontwikkeling van zijn medewerkers.

Toelichting resultaat

Tot op heden zijn er geen goede koppelingen en/of registratie met de financiële afdelingen voor opleidingskosten mogelijk gebleken. Het aantal opleidings- (verlof)uren wordt volledig geregistreerd in het HR-systeem, maar de aard van de opleidingsuren is niet bekend. In 2018 zijn diverse interne trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en leiderschap gegeven, maar het merendeel van de opleidingsuren kan worden toegekend aan importeurstrainingen. Stern stelt zich ten doel in 2019 verder te werken aan het inzichtelijk maken van de aard van de opleidingsuren (vakinhoudelijke trainingen, leiderschapstrainingen en het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers) en de investering die het doet in de training en opleiding van zijn personeel.

Ook in 2019 zal extra getraind worden op klantgerichtheid van medewerkers omdat dit mede de basis vormt voor de transformatie van Stern van een dealerorganisatie naar een servicegerichte mobiliteitspartner.