Omschrijving

De mate waarin Stern investeert in zijn personeel.

Boundary

Directie, Groepsraad, Stern HRM en leidinggevenden.

Managementaanpak

Organisaties overleven, of niet. Dat hangt af van de mate waarin organisaties in staat zijn zich aan te passen aan steeds veranderende externe en interne omstandigheden. Stern hanteert het 70:20:10 model (70% learning on the job, 20% samenwerking en interactie en 10% training en opleiding). Trainingen bedoeld om de productkennis op peil te houden, op te halen of te verdiepen worden door importeurs geïnitieerd en op gezette tijden door medewerkers van Dealergroep Stern gevolgd. Ook e-learningmodules worden ingezet om verkoopadviseurs te trainen. Daarnaast worden opleidingen aangeboden voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Doel, KPI of beschrijving

Het gemiddeld aantal opleidingsdagen per medewerker in een jaar. In 2017 zal een nulmeting plaatsvinden. Op basis van deze nulmeting zal vervolgens een doelstelling voor 2018 worden bepaald.

Materialiteit

De markt “dwingt” Stern om voortdurend te leren. Verwachtingen van klanten veranderen snel, evenals hun gedrag. Ook de producten die Stern voert ontwikkelen in rap tempo. Training en opleidingen hebben tot doel te zorgen voor de juiste kennis en vaardigheden bij medewerkers om ondanks de veranderingen succesvol te blijven. Stern hecht veel belang aan de ontwikkeling van de medewerkers.

Toelichting resultaat

Stern stelt zich ten doel in 2017 de investering die het doet in de training en opleiding van zijn personeel in kaart te brengen, evenals het aantal dagen dat medewerkers hieraan besteden. Hierbij zullen wij een verdeling aanbrengen in vakinhoudelijke trainingen, persoonlijke ontwikkeling en leiderschapstrainingen.