Netwerk- optimalisatieplan op basis van bijdrage en strategisch belang

Veel minder maar luxere showrooms

Forse extra investering in digitalisering klantcontactmomenten en klantprocessen

Rebranding dealerbedrijven naar één sterk retailmerk Stern

Online-proposities allemaal op stern.nl

Uitrollen eigen Stern-occasionlabel

Uitrollen Stern Electric

SternPoint ook laden met zakelijke dienstverlening

Verkoop leaseportefeuille in combinatie met een langjarige SLA